Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUÝ I/2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊNH TÂN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUÝ I/2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊNH TÂN

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUÝ I/2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊNH TÂN

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đăng lúc 23 ngày trước · 33 lượt xem

Nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Định Tân

Chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp mà còn thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Đăng lúc 1 tháng trước · 36 lượt xem

ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

Ứng dụng chuyển đổi số từ xây dựng mô hình Camera với an ninh trật tự, an toàn giao thông là giải pháp thiết thực trong bối cảnh hiện nay, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đăng lúc 1 tháng trước · 29 lượt xem

Chuyển đổi số - Kết quả thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn xã Định Tân

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể, toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành.

Đăng lúc 1 tháng trước · 28 lượt xem

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH “3 KHÔNG” VÀ CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊNH TÂN NĂM 2024

Chiều ngày hôm qua 04 tháng 3 năm 2024, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Định Tân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Mô hình”3 Không” và các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024.

Đăng lúc 1 tháng trước · 64 lượt xem

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) là một chặng đường với đột phá của các công nghệ số dẫn đến sự thông minh hóa mọi mặt của xã hội. Chuyển đổi số chính là cách đi trong chặng đường phát triển thời Cách mạng công nghệ 4.0, và là cơ hội vô giá để phát triển đất nước. Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Định Tân đăng tải Tài liệu phổ biến, tuyên truyền về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên Trang thông tin điện tử của xã tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn dễ dàng tìm hiểu và thực hiện.

Đăng lúc 4 tháng trước · 348 lượt xem

Tháng 10 - Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, và chủ đề Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Đăng lúc 6 tháng trước · 83 lượt xem

Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số phát động.

Đăng lúc 6 tháng trước · 149 lượt xem

TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ CHO CÔNG DÂN TRONG ĐỘ TUỔI TRƯỞNG THÀNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊNH TÂN

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 14/8/2023 của UBND xã Định Tân về việc triển khai cài đặt chữ ký số cá nhân cho công dân trên địa bàn xã Định Tân. Thời gian triển khai kế hoạch từ ngày 18-30/8/2023.

Đăng lúc 8 tháng trước · 241 lượt xem

VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN

Trong bối cảnh công nghệ số ngày nay, chữ ký số cá nhân dành cho mỗi công dân chính là mảnh ghép còn thiếu để mỗi người dân có thể thực hiện mọi hoạt động trên môi trường số.

Đăng lúc 8 tháng trước · 106 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC