Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH “3 KHÔNG” VÀ CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊNH TÂN NĂM 2024

Ngày 05/03/2024 08:34:43

Chiều ngày hôm qua 04 tháng 3 năm 2024, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Định Tân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Mô hình”3 Không” và các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024.

Ảnh HN CĐS.jpg

Về dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Thành: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Ngọc Thuý: Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số, cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, công chức UBND, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ảnh Huyền VP.jpg

Bà Nguyễn Thị Huyền, công chức Văn phòng UBND xã, Phó Ban chỉ đạo chuyển đổi số thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Mô hình”3 Không” và các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024.

Ảnh Trầm CA.jpg

Ông Lê Văn Trầm, Trưởng Công an xã, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình của Đề án 06 trên địa bàn xã Định Tân.

Mục tiêu của các kế hoạch là: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng các Mô hình về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện trên địa bàn xã Định Tân trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ; triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm tại các Kế hoạch, Chương trình công tác về chuyển đổi số; cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, chương trình phối hợp giữa UBND xã với các đơn vị, Doanh nghiệp VT-CNTT nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số năm 2024.

Xác định rõ từng nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong việc phối hợp triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “3 KHÔNG”; lựa chọn, triển khai các Mô hình điển hình trong thực hiện chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Nội dung thực hiện:

Đối với Mô hình“3 Không”:

1. Không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công:

Cơ quan nhà nước thực hiện việc liên thông dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác với Cổng dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp không phải khai báo thông tin nhiều lần khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

2. Không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu:

Người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng một số dịch vụ thiết yếu như: thanh toán tiền điện, nước, mua sắm tại chợ/cửa hàng; thanh toán trực tuyến khi thực hiện một số dịch vụ công.

3. Không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền:

Người dân và doanh nghiệp không phải đến Trung tâm phục vụ hành chính công/bộ phận một cửa khi sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến.

Người dân và doanh nghiệp khi phản ánh kiến nghị, gửi/nhận văn bản với cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua nền tảng số (App chung của tỉnh, cổng thông tin trao đổi văn bản với cơ quan nhà nước).

Đối với các mô hình Chuyển đổi số:

Tập trung triển khai thực hiện các Mô hình trong chuyển đổi số như:

- Mô hình “Thôn thông minh”;

- Mô hình “quản lý dân cư, quản lý di tích lịch sử…” trên nền tảng số;

- Mô hình “Camera với an ninh, trật tự”;

- Mô hình “Thư viện điện tử, phòng học Thông minh” tại các trường học;

- Mô hình triển khai 53 DVC thiết yếu theo Đề án 06;

- Mô hình triển khai thực hiện tối thiểu 20 DVC không sử dụng hồ sơ giấy tại Bộ phận một cửa cấp xã;

- Mô hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VneID;

- Mô hình đảm bảo điều kiện công dân số;

- Mô hình Truyền thông chính sách quan hệ thống LED, pano, áp phích, truyền thanh cơ sở, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số;

- Mô hình triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID;

- Mô hình triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VneID.

Ảnh CT Thuý.jpg

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thuý - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số đã đánh giá sơ bộ những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải triển khai thực hiện trong năm 2024; trong đó cần quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ viễn thông của người dân trên địa bàn, tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tập huấn, hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn xã Định Tân; hướng dẫn người dân thanh toán các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông, học phí, mua sắm tại chợ/cửa hàng/siêu thị, thanh toán trực tuyến khi thực hiện một số dịch vụ công… không dùng tiền mặt và định hướng một số giải pháp thực hiện hiệu quả Mô hình “3 Không”; các Mô hình trọng tâm trong chuyển đổi số, nhằm tạo sự lan tỏa, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân trong các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội trên địa bàn xã.

Sau một buổi làm việc, với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao của mỗi đại biểu về dự hội nghị, hội nghị đã thống nhất cao với nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Mô hình”3 Không” và các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024; đồng thời thể hiện sự quyết tâm thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số, nhằm thúc đẩy nền Kinh tế - Xã hội trên địa bàn xã ngày một phát triển bền vững./.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH “3 KHÔNG” VÀ CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊNH TÂN NĂM 2024

Đăng lúc: 05/03/2024 08:34:43 (GMT+7)

Chiều ngày hôm qua 04 tháng 3 năm 2024, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Định Tân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Mô hình”3 Không” và các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024.

Ảnh HN CĐS.jpg

Về dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Thành: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Ngọc Thuý: Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số, cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, công chức UBND, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ảnh Huyền VP.jpg

Bà Nguyễn Thị Huyền, công chức Văn phòng UBND xã, Phó Ban chỉ đạo chuyển đổi số thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Mô hình”3 Không” và các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024.

Ảnh Trầm CA.jpg

Ông Lê Văn Trầm, Trưởng Công an xã, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình của Đề án 06 trên địa bàn xã Định Tân.

Mục tiêu của các kế hoạch là: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng các Mô hình về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện trên địa bàn xã Định Tân trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ; triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm tại các Kế hoạch, Chương trình công tác về chuyển đổi số; cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, chương trình phối hợp giữa UBND xã với các đơn vị, Doanh nghiệp VT-CNTT nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số năm 2024.

Xác định rõ từng nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức trong việc phối hợp triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “3 KHÔNG”; lựa chọn, triển khai các Mô hình điển hình trong thực hiện chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Nội dung thực hiện:

Đối với Mô hình“3 Không”:

1. Không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công:

Cơ quan nhà nước thực hiện việc liên thông dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác với Cổng dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp không phải khai báo thông tin nhiều lần khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

2. Không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu:

Người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng một số dịch vụ thiết yếu như: thanh toán tiền điện, nước, mua sắm tại chợ/cửa hàng; thanh toán trực tuyến khi thực hiện một số dịch vụ công.

3. Không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền:

Người dân và doanh nghiệp không phải đến Trung tâm phục vụ hành chính công/bộ phận một cửa khi sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến.

Người dân và doanh nghiệp khi phản ánh kiến nghị, gửi/nhận văn bản với cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua nền tảng số (App chung của tỉnh, cổng thông tin trao đổi văn bản với cơ quan nhà nước).

Đối với các mô hình Chuyển đổi số:

Tập trung triển khai thực hiện các Mô hình trong chuyển đổi số như:

- Mô hình “Thôn thông minh”;

- Mô hình “quản lý dân cư, quản lý di tích lịch sử…” trên nền tảng số;

- Mô hình “Camera với an ninh, trật tự”;

- Mô hình “Thư viện điện tử, phòng học Thông minh” tại các trường học;

- Mô hình triển khai 53 DVC thiết yếu theo Đề án 06;

- Mô hình triển khai thực hiện tối thiểu 20 DVC không sử dụng hồ sơ giấy tại Bộ phận một cửa cấp xã;

- Mô hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VneID;

- Mô hình đảm bảo điều kiện công dân số;

- Mô hình Truyền thông chính sách quan hệ thống LED, pano, áp phích, truyền thanh cơ sở, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số;

- Mô hình triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID;

- Mô hình triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VneID.

Ảnh CT Thuý.jpg

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thuý - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số đã đánh giá sơ bộ những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải triển khai thực hiện trong năm 2024; trong đó cần quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ viễn thông của người dân trên địa bàn, tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tập huấn, hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn xã Định Tân; hướng dẫn người dân thanh toán các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông, học phí, mua sắm tại chợ/cửa hàng/siêu thị, thanh toán trực tuyến khi thực hiện một số dịch vụ công… không dùng tiền mặt và định hướng một số giải pháp thực hiện hiệu quả Mô hình “3 Không”; các Mô hình trọng tâm trong chuyển đổi số, nhằm tạo sự lan tỏa, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân trong các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội trên địa bàn xã.

Sau một buổi làm việc, với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao của mỗi đại biểu về dự hội nghị, hội nghị đã thống nhất cao với nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Mô hình”3 Không” và các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2024; đồng thời thể hiện sự quyết tâm thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số, nhằm thúc đẩy nền Kinh tế - Xã hội trên địa bàn xã ngày một phát triển bền vững./.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC