Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn xã Định Tân.

Ngày 03/10/2022 09:17:14

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ, công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định 43, ngày 13/6/2011 của Chính phủ; Thông tư số 32, ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông cụ thể như sau:

1. Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

3. Khi tổ chức, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến khác nói chung sẽ được các lợi ích sau:

(1) Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet;

(2) Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ;

(3) Chủ động các công việc khác của công dân;

(4) Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến;

(5) Bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

4. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý Căn cước công dân

4.1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Theo nội dung tại Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 thì dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, cụ thể như sau:

4.2. Lĩnh vực đăng lý, quản lý cư trú

a) Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú cấp dịch vụ công mức độ 4, bao gồm:

(1) Đăng ký thường trú;

(2) Xóa đăng ký thường trú;

(3) Đăng ký tạm trú;

(4) Gia hạn tạm trú;

(5) Xóa đăng ký tạm trú;

(6) Tách hộ;

(7) Điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú:

(8) Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;

(9) Xác nhận thông tin về cư trú;

(10) Thông báo lưu trú;

(11) Khai báo tạm vắng.

b) Cơ quan thực hiện: Công an xã.

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu, chọn hình thức nhận kết quả giải quyết.

Bước 4: Thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có).

Bước 5: Kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ.

4.3. Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

a) Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân cung cấp dịch vụ công mức độ 4 tại Công an các cấp, bao gồm:

(1) Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân;

(2) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

(3) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân;

(4) Thông báo số định danh cá nhân.

b) Cơ quan thực hiện:

- Tại Trung ương (Cục C06), tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đối với các thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân.

- Tại cấp xã đối với các thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông báo số định danh cá nhân.

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Người dân thực hiện khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.

Bước 4: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận, cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân; Thông báo số định danh cá nhân.

5. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

a) Theo nội dung tại Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 thì dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 chỉ bao gồm 03 thủ tục trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân gồm:

(1) Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

(2) Đổi thẻ Căn cước công dân;

(3) Cấp lại Căn cước công dân.

b) Cơ quan thực hiện: Tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

c) Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Công dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn lịch hẹn thu nhận thông tin Căn cước công dân (lịch làm việc và hạn mức thu nhận đã được các đơn vị cập nhật trên hệ thống, nếu hạn mức thu nhận trong ngày đã hết công dân sẽ chọn đặt lịch vào thời gian khác).

Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu cần thiết để đăng ký hồ sơ.

Bước 4: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận hệ thống sẽ tự động trả 01 mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ và ngày hẹn thu nhận thông tin Căn cước công dân đã chọn đến Trạm thu nhận.

Bước 5: Công dân đúng lịch hẹn đến trạm thu nhận cung cấp mã đăng ký trực tuyến cho cán bộ tại trạm thu nhận.

Hoạt động đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần đẩy mạnh sự công khai, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính./.

 

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn xã Định Tân.

Đăng lúc: 03/10/2022 09:17:14 (GMT+7)

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ, công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định 43, ngày 13/6/2011 của Chính phủ; Thông tư số 32, ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông cụ thể như sau:

1. Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

3. Khi tổ chức, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến khác nói chung sẽ được các lợi ích sau:

(1) Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet;

(2) Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ;

(3) Chủ động các công việc khác của công dân;

(4) Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến;

(5) Bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

4. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý Căn cước công dân

4.1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Theo nội dung tại Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 thì dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, cụ thể như sau:

4.2. Lĩnh vực đăng lý, quản lý cư trú

a) Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú cấp dịch vụ công mức độ 4, bao gồm:

(1) Đăng ký thường trú;

(2) Xóa đăng ký thường trú;

(3) Đăng ký tạm trú;

(4) Gia hạn tạm trú;

(5) Xóa đăng ký tạm trú;

(6) Tách hộ;

(7) Điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú:

(8) Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;

(9) Xác nhận thông tin về cư trú;

(10) Thông báo lưu trú;

(11) Khai báo tạm vắng.

b) Cơ quan thực hiện: Công an xã.

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu, chọn hình thức nhận kết quả giải quyết.

Bước 4: Thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có).

Bước 5: Kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ.

4.3. Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

a) Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân cung cấp dịch vụ công mức độ 4 tại Công an các cấp, bao gồm:

(1) Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân;

(2) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

(3) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân;

(4) Thông báo số định danh cá nhân.

b) Cơ quan thực hiện:

- Tại Trung ương (Cục C06), tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đối với các thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân.

- Tại cấp xã đối với các thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông báo số định danh cá nhân.

c) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Người dân thực hiện khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.

Bước 4: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận, cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân; Thông báo số định danh cá nhân.

5. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

a) Theo nội dung tại Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 thì dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 chỉ bao gồm 03 thủ tục trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân gồm:

(1) Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

(2) Đổi thẻ Căn cước công dân;

(3) Cấp lại Căn cước công dân.

b) Cơ quan thực hiện: Tại cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), tại cấp huyện (Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

c) Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Công dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn lịch hẹn thu nhận thông tin Căn cước công dân (lịch làm việc và hạn mức thu nhận đã được các đơn vị cập nhật trên hệ thống, nếu hạn mức thu nhận trong ngày đã hết công dân sẽ chọn đặt lịch vào thời gian khác).

Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu cần thiết để đăng ký hồ sơ.

Bước 4: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận hệ thống sẽ tự động trả 01 mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ và ngày hẹn thu nhận thông tin Căn cước công dân đã chọn đến Trạm thu nhận.

Bước 5: Công dân đúng lịch hẹn đến trạm thu nhận cung cấp mã đăng ký trực tuyến cho cán bộ tại trạm thu nhận.

Hoạt động đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần đẩy mạnh sự công khai, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính./.

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC