Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số

Ngày 02/10/2022 00:00:00

Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy tháng tiêu dùng số tại Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia

 

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số phát động.

Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy tháng tiêu dùng số tại Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia

Chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Doanh nghiệp nỗ lực đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số.

Doanh nghiệp công nghệ nỗ lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ số phục vụ nhu cầu xã hội.

Tổ công nghệ số cộng đồng nỗ lực "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người" kỹ năng sử dụng dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trên môi trường số.

Chuyển đổi số là một hành trình dài. Chuyển đổi số tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và tháng tiêu dùng số, BCĐ Chuyển đổi số xã Định Tân đề nghị các thành viên trong BCĐ Chuyển đổi số, các Tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán các các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí … không dùng tiền mặt; nhằm từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của người dân về chuyển đổi số, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Kế hoạch của UBND xã Định Tân về Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030./.

 

 

Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số

Đăng lúc: 02/10/2022 00:00:00 (GMT+7)

Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy tháng tiêu dùng số tại Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia

 

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số phát động.

Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy tháng tiêu dùng số tại Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia

Chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Doanh nghiệp nỗ lực đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số.

Doanh nghiệp công nghệ nỗ lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ số phục vụ nhu cầu xã hội.

Tổ công nghệ số cộng đồng nỗ lực "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người" kỹ năng sử dụng dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trên môi trường số.

Chuyển đổi số là một hành trình dài. Chuyển đổi số tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và tháng tiêu dùng số, BCĐ Chuyển đổi số xã Định Tân đề nghị các thành viên trong BCĐ Chuyển đổi số, các Tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán các các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí … không dùng tiền mặt; nhằm từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của người dân về chuyển đổi số, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Kế hoạch của UBND xã Định Tân về Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030./.

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC