Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

Thông báo Kế hoạch cao điểm hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 05/04/2023 10:39:56

Thực hiện Nghị định số 59/NĐ - CP ngày 5/9/2022 của chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Thực hiện Công văn số 207/PC06 -Đ1 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của công an tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, công an huyện về mở đợt cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID trên địa bàn huyện Yên Định.

 Mục đích hướng dẫn cho người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, qua đó tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VneID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, để người dân sử dụng ứng dụng VneID phổ biến trong các giao dịch hàng ngày.

          Để thực hiện tốt và đạt hiệu quả trong đợt cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID trên địa bàn toàn xã Định Tân.

UBND xã thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã một số nội dung như sau:

1, Đối với những công dân đủ diều kiện để được đăng ký và sử dụng ứng dụng VneID cần phải có căn cước gắn chíp điện tử, điện thoại thông minh,  số điện thoại sử dụng chính chủ.

2, Thời gian và địa điểm  triển khai đợt cao điểm: các tổ  công tác sẽ về tại các nhà văn hóa của các thôn để triển khai thực hiện cài đặt cho công dân.

- Đối với thôn Tân Long và thôn Kênh Thôn, tổ công tác đã thực hành thí điểm trong tháng 3/2023.

- Đối với  thôn  Yên Định sẽ được tổ công tác hướng dẫn cài đặt trong thời gian từ 19 giờ 30 phút - 22 giờ 00 phút, từ ngày 03 - 09/4/2023. Tại nhà văn hóa thôn Yên Định.

- Đối với  thôn  Yên Hoành  sẽ được tổ công tác hướng dẫn cài đặt trong thời gian từ 19 giờ 30 phút - 22 giờ 00 phút, từ ngày 17 - 23/4/2023. Tại nhà văn hóa thôn Yên Hoành.

 Vậy UBND xã Định Tân thông báo thời gian và địa điểm cụ thể như trên để nhân dân trong toàn xã thu xếp thời gian, công việc  đến nhà văn hóa thôn để được tổ công tác hướng dẫn và cài đặt ứng dụng VneID trong thời gian sớm nhất. góp phần thực hiện thành công  đợt cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn xã.

 

 

Thông báo Kế hoạch cao điểm hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Đăng lúc: 05/04/2023 10:39:56 (GMT+7)

Thực hiện Nghị định số 59/NĐ - CP ngày 5/9/2022 của chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Thực hiện Công văn số 207/PC06 -Đ1 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của công an tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, công an huyện về mở đợt cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID trên địa bàn huyện Yên Định.

 Mục đích hướng dẫn cho người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, qua đó tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VneID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, để người dân sử dụng ứng dụng VneID phổ biến trong các giao dịch hàng ngày.

          Để thực hiện tốt và đạt hiệu quả trong đợt cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID trên địa bàn toàn xã Định Tân.

UBND xã thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã một số nội dung như sau:

1, Đối với những công dân đủ diều kiện để được đăng ký và sử dụng ứng dụng VneID cần phải có căn cước gắn chíp điện tử, điện thoại thông minh,  số điện thoại sử dụng chính chủ.

2, Thời gian và địa điểm  triển khai đợt cao điểm: các tổ  công tác sẽ về tại các nhà văn hóa của các thôn để triển khai thực hiện cài đặt cho công dân.

- Đối với thôn Tân Long và thôn Kênh Thôn, tổ công tác đã thực hành thí điểm trong tháng 3/2023.

- Đối với  thôn  Yên Định sẽ được tổ công tác hướng dẫn cài đặt trong thời gian từ 19 giờ 30 phút - 22 giờ 00 phút, từ ngày 03 - 09/4/2023. Tại nhà văn hóa thôn Yên Định.

- Đối với  thôn  Yên Hoành  sẽ được tổ công tác hướng dẫn cài đặt trong thời gian từ 19 giờ 30 phút - 22 giờ 00 phút, từ ngày 17 - 23/4/2023. Tại nhà văn hóa thôn Yên Hoành.

 Vậy UBND xã Định Tân thông báo thời gian và địa điểm cụ thể như trên để nhân dân trong toàn xã thu xếp thời gian, công việc  đến nhà văn hóa thôn để được tổ công tác hướng dẫn và cài đặt ứng dụng VneID trong thời gian sớm nhất. góp phần thực hiện thành công  đợt cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn xã.

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC