Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

KỲ HỌP THỨ V - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH TÂN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 28/12/2022 15:41:43

Sáng ngày hôm nay 28 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ V.

Ảnh chào cờ kỳ họp thứ V.jpg

Về dự kỳ họp thứ V- HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 23/23 đại biểu chính thức và 33 đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể; các làng văn hoá, các khu dân cư được mời về dự.

Ảnh Chủ tịch Thành.jpg

Ông Vũ Xuân Thành: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ V - HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung sau:

I. UBND xã thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình tại kỳ họp, gồm:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

2. Báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân.

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; .

4. Báo cáo công khai quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

5. Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH năm 2022; Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.

6. Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023.

7. Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị chấp thuận cho điều chỉnh, bổ sung đầu tư XD công trình: nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn từ cổng làng Yên Định đi thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định.

7. Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị chấp thuận cho điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn từ Đình làng Kênh đi thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định.

II. Ban KT-XH Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thông qua các báo cáo, tờ trình gồm:

1. Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

3. Thường trực HĐND xã thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023; Tờ trình số 24/TTr-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 về dự kiến chương trình giám sát năm 2023.

III. Thường trực UBMTTQ xã tổng hợp báo cáo những kiến nghị, đề xuất của cử tri với đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ V - HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Ông Trịnh Văn Sơn đại diện cho Tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ VIII - HĐND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2021-2026.

V. Kỳ họp thảo luận

VI. Ông Trịnh Văn Toàn: PBT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã tiếp thu ý kiến và giải trình 1 số ý kiến, kiến nghị đề xuất của cử tri tại kỳ họp.

Sau 1 buổi sáng làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH năm 2022, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tại kỳ họp; đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

Tại kỳ họp thứ V, HĐND xã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết quan trọng, gồm:

1. Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

4. Nghị quyết v/v phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023;

5. Nghị quyết v/v quyết định điều chỉnh, bổ sung đầu tư XD công trình: nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn từ cổng làng Yên Định đi thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định.

6. Nghị quyết v/v quyết định điều chỉnh, bổ sung đầu tư XD công trình: nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn từ Đình làng Kênh đi thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định.

Kỳ họp thứ V- HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình của kỳ họp và bế mạc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

KỲ HỌP THỨ V - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH TÂN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc: 28/12/2022 15:41:43 (GMT+7)

Sáng ngày hôm nay 28 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ V.

Ảnh chào cờ kỳ họp thứ V.jpg

Về dự kỳ họp thứ V- HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 23/23 đại biểu chính thức và 33 đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể; các làng văn hoá, các khu dân cư được mời về dự.

Ảnh Chủ tịch Thành.jpg

Ông Vũ Xuân Thành: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ V - HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung sau:

I. UBND xã thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình tại kỳ họp, gồm:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

2. Báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân.

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; .

4. Báo cáo công khai quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

5. Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH năm 2022; Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.

6. Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023.

7. Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị chấp thuận cho điều chỉnh, bổ sung đầu tư XD công trình: nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn từ cổng làng Yên Định đi thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định.

7. Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị chấp thuận cho điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn từ Đình làng Kênh đi thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định.

II. Ban KT-XH Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thông qua các báo cáo, tờ trình gồm:

1. Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

3. Thường trực HĐND xã thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023; Tờ trình số 24/TTr-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 về dự kiến chương trình giám sát năm 2023.

III. Thường trực UBMTTQ xã tổng hợp báo cáo những kiến nghị, đề xuất của cử tri với đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ V - HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Ông Trịnh Văn Sơn đại diện cho Tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ VIII - HĐND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2021-2026.

V. Kỳ họp thảo luận

VI. Ông Trịnh Văn Toàn: PBT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã tiếp thu ý kiến và giải trình 1 số ý kiến, kiến nghị đề xuất của cử tri tại kỳ họp.

Sau 1 buổi sáng làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH năm 2022, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tại kỳ họp; đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

Tại kỳ họp thứ V, HĐND xã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết quan trọng, gồm:

1. Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

4. Nghị quyết v/v phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023;

5. Nghị quyết v/v quyết định điều chỉnh, bổ sung đầu tư XD công trình: nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn từ cổng làng Yên Định đi thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định.

6. Nghị quyết v/v quyết định điều chỉnh, bổ sung đầu tư XD công trình: nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn từ Đình làng Kênh đi thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định.

Kỳ họp thứ V- HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình của kỳ họp và bế mạc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC