Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN XÃ ĐỊNH TÂN LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 10/03/2023 17:24:50

Ngày 17 tháng 02 năm 2023, tại hội trường UBND xã Định Tân đã diễn ra Đại hội Công đoàn xã Định Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh chào cờ ĐHCĐ.jpg

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đồng Hữu thảo: Bí thư đảng ủy xã Định Tân, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và 30 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.

Ảnh chị Tới.jpg

Đồng chí Trịnh Thị Tới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả

hoạt động của Công đoàn xã Định Tân nhiệm kỳ  2017-2023;

Mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ảnh chú Dự.jpg

Đồng chí Lê Văn Dự - Chủ tịch Công đoàn xã Định Tân thông qua báo cáo iểm điểm của BCH Công đoàn xã Định Tân khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2023.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2023; các đại biểu đã tập trung thảo luận, khẳng định thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023 của tổ chức Công đoàn cơ sở xã; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần Đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đã thống nhất cao với nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

* Nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn với phương châm vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Định Tân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

* Mục tiêu chủ yếu

- 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, nội quy, quy chế, của cơ quan.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt báo lao động; 100% đoàn viên tham gia trang Facebook, Zalo của Công đoàn.

- Phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị CBCC hằng năm theo quy định vào đầu quý 1 hàng năm.

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Xây dựng từ 1 đến 2 mô hình để thực hiện phong trào thi đua “Chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng”.

- Ban Nữ công Công đoàn tổ chức từ 1- 2 hoạt động dành cho nữ trong năm.

- Hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp kinh phí, đoàn phí và Quỹ Hỗ trợ đoàn viên CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa theo quy định.

- Hằng năm, BKT Công đoàn tổ chức kiểm tra đồng cấp ít nhất là 01 lần.

- 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn xã được LĐLĐ huyện xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh hoạt động chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên Công đoàn. Tích cực và chủ động tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cán bộ, đoàn viên và người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên.

- Phối hợp với UBND xã tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức hàng năm, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Sử dụng có hiệu quả mạng xã hội Zalo, Facebook vào công tác tuyên truyền.

- Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng tổ chức Công đoàn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-BCT của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

- Ban hành Quy chế hoạt động của BCH và quy định trách nhiệm đoàn viên sinh hoạt Công đoàn nhằm phát huy vai trò của đoàn viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Công đoàn.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới mục tiêu “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”. Trọng tâm là phong trào: "CNVCLĐ chung sức hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030", xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên; Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào khác trong nữ CNVCLĐ.

- Tăng cường công tác quản lý thu tài chính Công đoàn theo đúng quy định. Tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động; tập trung chi các hoạt động quan trọng, nhiệm vụ cấp bách của tổ chức Công đoàn.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra, giám sát đồng cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn.

Đại hội đã bầu BCH công đoàn xã Định Tân nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên là: 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ảnh BCH CĐ.jpg

BCH Công đoàn xã Định Tân nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau một buổi làm việc, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo. Đại hội Công đoàn xã Định Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp./.

 


 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN XÃ ĐỊNH TÂN LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2023-2028

Đăng lúc: 10/03/2023 17:24:50 (GMT+7)

Ngày 17 tháng 02 năm 2023, tại hội trường UBND xã Định Tân đã diễn ra Đại hội Công đoàn xã Định Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh chào cờ ĐHCĐ.jpg

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đồng Hữu thảo: Bí thư đảng ủy xã Định Tân, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và 30 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.

Ảnh chị Tới.jpg

Đồng chí Trịnh Thị Tới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả

hoạt động của Công đoàn xã Định Tân nhiệm kỳ  2017-2023;

Mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ảnh chú Dự.jpg

Đồng chí Lê Văn Dự - Chủ tịch Công đoàn xã Định Tân thông qua báo cáo iểm điểm của BCH Công đoàn xã Định Tân khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2023.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2023; các đại biểu đã tập trung thảo luận, khẳng định thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023 của tổ chức Công đoàn cơ sở xã; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần Đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đã thống nhất cao với nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

* Nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn với phương châm vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Định Tân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

* Mục tiêu chủ yếu

- 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, nội quy, quy chế, của cơ quan.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt báo lao động; 100% đoàn viên tham gia trang Facebook, Zalo của Công đoàn.

- Phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị CBCC hằng năm theo quy định vào đầu quý 1 hàng năm.

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Xây dựng từ 1 đến 2 mô hình để thực hiện phong trào thi đua “Chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng”.

- Ban Nữ công Công đoàn tổ chức từ 1- 2 hoạt động dành cho nữ trong năm.

- Hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp kinh phí, đoàn phí và Quỹ Hỗ trợ đoàn viên CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa theo quy định.

- Hằng năm, BKT Công đoàn tổ chức kiểm tra đồng cấp ít nhất là 01 lần.

- 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn xã được LĐLĐ huyện xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh hoạt động chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên Công đoàn. Tích cực và chủ động tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cán bộ, đoàn viên và người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên.

- Phối hợp với UBND xã tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức hàng năm, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Sử dụng có hiệu quả mạng xã hội Zalo, Facebook vào công tác tuyên truyền.

- Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng tổ chức Công đoàn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-BCT của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

- Ban hành Quy chế hoạt động của BCH và quy định trách nhiệm đoàn viên sinh hoạt Công đoàn nhằm phát huy vai trò của đoàn viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Công đoàn.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới mục tiêu “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”. Trọng tâm là phong trào: "CNVCLĐ chung sức hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030", xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên; Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào khác trong nữ CNVCLĐ.

- Tăng cường công tác quản lý thu tài chính Công đoàn theo đúng quy định. Tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động; tập trung chi các hoạt động quan trọng, nhiệm vụ cấp bách của tổ chức Công đoàn.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra, giám sát đồng cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn.

Đại hội đã bầu BCH công đoàn xã Định Tân nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên là: 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ảnh BCH CĐ.jpg

BCH Công đoàn xã Định Tân nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau một buổi làm việc, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo. Đại hội Công đoàn xã Định Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp./.

 


 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC