Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” ở Định Tân, Hướng đến sự hài lòng của người dân.

Ngày 11/05/2023 00:00:00

Sau hơn hai năm triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” tại UBND xã Định Tân đã tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc, nhận thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân.

 Mô hình được triển khai Với khẩu hiệu “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn), “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc), “4 thể hiện” (tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc; lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc và gần dân, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị chính đáng của người dân) đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong xã.
1 của.jpg

         Văn phòng 1 của xã Định Tân

  Xác định công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng, Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức những nội dung, yêu cầu đề ra. Để mô hình phát huy hiệu quả đúng như tên gọi, đảng ủy, UBND xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề  để  xây dựng và thực hiện. Cùng với việc thành lập ban chỉ đạo, điều hành thực hiện, đảng ủy xã  chỉ đạo khối dân vận phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mô hình ở từng lĩnh vực cụ thể; tổ chức cho 100% cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện và làm theo khẩu hiệu “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”.

 Trong qua trình triển khai mô hình, xã Định Tân đã  tổ chức sắp xếp, bố trí lịch làm việc bảo đảm khoa học; công khai chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; có hòm thư góp ý tại bộ phận một cửa để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh những hành vi không chuẩn mực, gây phiền hà với  nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

vp 1 của.jpg

 

Nhân dân đến giao dịch tại phòng 1 của 

Qua đánh giá, trong  hơn hai năm thực hiện mô hình, xã Định Tân có tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đạt 100%, không để hồ sơ tồn đọng. Đặc biệt, UBND xã trong hơn 2 năm qua  đã gửi 8 thư cảm ơn, 120 thư chúc mừng và 42 thư chia buồn đến người dân địa phương.

Nhờ vậy, góp phần tạo dựng, cũng cố mối gắn kết chặt chẽ, sự tin cậy, đồng cảm, chia sẻ giữa chính quyền và nhân dân.  Mục tiêu xuyên suốt là lấy sự hài lòng của người dân để triển khai thực hiện. Khi người dân hài lòng chính là lúc công tác cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai sâu rộng; mối quan hệ giữa người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng cởi mở; dân chủ, công khai minh bạch trong các hoạt động ngày càng được phát huy rộng rãi; đồng thời giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức điều chỉnh thái độ, trách nhiệm, hành vi khi thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao...”.

 

Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” ở Định Tân, Hướng đến sự hài lòng của người dân.

Đăng lúc: 11/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sau hơn hai năm triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” tại UBND xã Định Tân đã tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc, nhận thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân.

 Mô hình được triển khai Với khẩu hiệu “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn), “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc), “4 thể hiện” (tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc; lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc và gần dân, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị chính đáng của người dân) đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong xã.
1 của.jpg

         Văn phòng 1 của xã Định Tân

  Xác định công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng, Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức những nội dung, yêu cầu đề ra. Để mô hình phát huy hiệu quả đúng như tên gọi, đảng ủy, UBND xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề  để  xây dựng và thực hiện. Cùng với việc thành lập ban chỉ đạo, điều hành thực hiện, đảng ủy xã  chỉ đạo khối dân vận phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mô hình ở từng lĩnh vực cụ thể; tổ chức cho 100% cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện và làm theo khẩu hiệu “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”.

 Trong qua trình triển khai mô hình, xã Định Tân đã  tổ chức sắp xếp, bố trí lịch làm việc bảo đảm khoa học; công khai chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; có hòm thư góp ý tại bộ phận một cửa để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh những hành vi không chuẩn mực, gây phiền hà với  nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

vp 1 của.jpg

 

Nhân dân đến giao dịch tại phòng 1 của 

Qua đánh giá, trong  hơn hai năm thực hiện mô hình, xã Định Tân có tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đạt 100%, không để hồ sơ tồn đọng. Đặc biệt, UBND xã trong hơn 2 năm qua  đã gửi 8 thư cảm ơn, 120 thư chúc mừng và 42 thư chia buồn đến người dân địa phương.

Nhờ vậy, góp phần tạo dựng, cũng cố mối gắn kết chặt chẽ, sự tin cậy, đồng cảm, chia sẻ giữa chính quyền và nhân dân.  Mục tiêu xuyên suốt là lấy sự hài lòng của người dân để triển khai thực hiện. Khi người dân hài lòng chính là lúc công tác cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai sâu rộng; mối quan hệ giữa người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng cởi mở; dân chủ, công khai minh bạch trong các hoạt động ngày càng được phát huy rộng rãi; đồng thời giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức điều chỉnh thái độ, trách nhiệm, hành vi khi thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao...”.

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC