Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
88
Hôm qua:
13
Tuần này:
101
Tháng này:
298
Tất cả:
47083

KỲ HỌP THỨ III - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH TÂN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 20/07/2022 17:51:04

Sáng ngày hôm nay 20 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ III.

Chào cờ kỳ họp thứ 3 - HĐND xã.jpg

Về dự kỳ họp thứ III - HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 24/24 đại biểu chính thức và 28 đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể; các làng văn hoá, các khu dân cư được mời về dự.

KM kỳ họp thứ III-HĐND xã.jpg

Ông Lê Văn Thuần: Bí thư đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ III - HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung sau:

I. UBND xã thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình tại kỳ họp, gồm:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

2. Báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân.

3. Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022.

4. Báo cáo công khai quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

5. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tường rào Trường mầm non và hệ thống thoát nước mưa dãy nhà 2 tầng, dãy nhà 3 tầng Trường tiểu học Định Tân.

6. Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021.

II. Ban KT-XH Hội đồng nhân dân thông qua các báo cáo, gồm:

1. Báo cáo thẩm tra về tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

2. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021.

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo tường rào Trường mầm non và hệ thống thoát nước mưa dãy nhà 2 tầng, dãy nhà 3 tầng Trường tiểu học Định Tân.

III. Báo cáo giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã.

IV. Thường trực UBMTTQ xã thông báo kết quả tham gia xây dựng Chính quyền và phản ánh những tâm tư nguyện vọng, đề xuất của cử tri với đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ III - HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

V. Ông Lê Văn Thuần thay mặt cho Tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ VI - HĐND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. Ông Trịnh Văn Toàn: PBT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã tiếp thu ý kiến và giải trình 1 số ý kiến, kiến nghị đề xuất của cử tri tại kỳ họp.

VII. Kỳ họp thảo luận

Sau 1 buổi sáng làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tại kỳ họp; đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022.

Tại kỳ họp thứ III, HĐND xã biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết quan trọng, gồm:

1. Nghị quyết v/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021;

11. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo tường rào Trường mầm non và hệ thống thoát nước mưa dãy nhà 2 tầng, dãy nhà 3 tầng Trường tiểu học Định Tân.

Kỳ họp thứ III - HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình của kỳ họp và bế mạc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày./.

 

KỲ HỌP THỨ III - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH TÂN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc: 20/07/2022 17:51:04 (GMT+7)

Sáng ngày hôm nay 20 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ III.

Chào cờ kỳ họp thứ 3 - HĐND xã.jpg

Về dự kỳ họp thứ III - HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 24/24 đại biểu chính thức và 28 đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể; các làng văn hoá, các khu dân cư được mời về dự.

KM kỳ họp thứ III-HĐND xã.jpg

Ông Lê Văn Thuần: Bí thư đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ III - HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung sau:

I. UBND xã thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình tại kỳ họp, gồm:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

2. Báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân.

3. Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022.

4. Báo cáo công khai quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

5. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tường rào Trường mầm non và hệ thống thoát nước mưa dãy nhà 2 tầng, dãy nhà 3 tầng Trường tiểu học Định Tân.

6. Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021.

II. Ban KT-XH Hội đồng nhân dân thông qua các báo cáo, gồm:

1. Báo cáo thẩm tra về tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

2. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021.

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo tường rào Trường mầm non và hệ thống thoát nước mưa dãy nhà 2 tầng, dãy nhà 3 tầng Trường tiểu học Định Tân.

III. Báo cáo giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã.

IV. Thường trực UBMTTQ xã thông báo kết quả tham gia xây dựng Chính quyền và phản ánh những tâm tư nguyện vọng, đề xuất của cử tri với đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ III - HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

V. Ông Lê Văn Thuần thay mặt cho Tổ đại biểu số 6 - HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ VI - HĐND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. Ông Trịnh Văn Toàn: PBT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã tiếp thu ý kiến và giải trình 1 số ý kiến, kiến nghị đề xuất của cử tri tại kỳ họp.

VII. Kỳ họp thảo luận

Sau 1 buổi sáng làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tại kỳ họp; đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022.

Tại kỳ họp thứ III, HĐND xã biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết quan trọng, gồm:

1. Nghị quyết v/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021;

11. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo tường rào Trường mầm non và hệ thống thoát nước mưa dãy nhà 2 tầng, dãy nhà 3 tầng Trường tiểu học Định Tân.

Kỳ họp thứ III - HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình của kỳ họp và bế mạc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày./.