Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

KỲ HỌP THỨ NHẤT - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH TÂN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 25/06/2021 10:03:43

Sáng ngày hôm qua (24 tháng 6 năm 2021), Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

 Ảnh HĐND (3).jpg

Về dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 25/25 đại biểu chính thức và 30 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể; các làng văn hoá, các khu dân cư được mời về dự.

ảnh họp HĐND (1).jpg

Ông Lê Văn Thuần: Bí thư đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung sau:

1. Ông Trịnh Văn Toàn: PBT đảng uỷ - Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC xã Định Tân báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu cử các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thường trực HĐND thông qua Tờ trình tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021. Báo cáo công tác tổ chức và hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

4. UBND xã thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình tại kỳ họp, gồm:

- Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri và của Thường trực UBMTTQ tại kỳ họp thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

- Tờ trình của UBND xã về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2020.

- Tờ trình v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư di chuyển, cải tạo đường điện hạ áp phục vụ xây dựng NTM (đoạn qua xóm núi thôn Yên Định).

- Tờ trình v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh hữu tuyến xã Định Tân.

- Tờ trình v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Cán, xã Định Tân (giai đoạn 2).

- Tờ trình v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp 1 số hạng mục khuôn viên công sở và thay thế, lắp đặt các thiết bị thiết yếu tại các phòng làm việc (khu nhà công sở) xã Định Tân.

5. Ban KT-XH Hội đồng nhân dân báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

6. Thường trực UBMTTQ xã thông báo kết quả tham gia xây dựng Chính quyền và phản ánh những tâm tư nguyện vọng, đề xuất của cử tri với đại biểu HĐND.

Sau 1 buổi sáng làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, trí tuệ trong việc bầu cử các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, tham gia thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hội đồng nhân dân đã bầu cử các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông (bà) có tên sau:

* Đối với các chức danh HĐND.

1. Ông Lê Văn Thuần, chức vụ hiện tại là Bí thư đảng uỷ-Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Lê Văn Dự, chức vụ hiện tại là: Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Ông vũ Xuân Thành, chức vụ hiện tại là: Phó Bí thư Thường trực đảng uỷ, được HĐND bầu giữ chức vụ kiêm nhiệm là Trưởng Ban KT-XH.

4. Bà Trịnh Thị Tới, chức vụ hiện tại là: Chủ tịch Hội LHPN xã, được HĐND bầu giữ chức vụ kiêm nhiệm là Phó Trưởng Ban KT-XH.

5. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, chức vụ hiện tại là: Chủ tịch UBMTTQ xã, được HĐND bầu giữ chức vụ kiêm nhiệm là Trưởng Ban Pháp chế.

6. Ông Lê Văn Long, chức vụ hiện tại là: Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, được HĐND bầu giữ chức vụ kiêm nhiệm là Phó Trưởng Ban Pháp chế.

Ảnh HĐND (4).jpg

06 ông (bà) trúng cử vào các chức danh HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 lên nhận nhiệm vụ

* Đối với các chức danh UBND.

1. Ông Trịnh Văn Toàn, chức vụ hiện tại là Phó Bí thư đảng uỷ- Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Trịnh Xuân Anh, chức vụ hiện tại là: Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Bà Trịnh Thị Hồng, chức vụ hiện tại là: Bí thư Đoàn Thanh niên, được HĐND bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Ông Vũ Văn Cường: Chỉ huy trưởng BCHQS xã - Uỷ viên UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được HĐND xã bầu vào chức danh Uỷ viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Ông Lê Văn Trầm: Trưởng Công an - Uỷ viên UBND xã, tiếp tục được HĐND xã bầu vào chức danh Uỷ viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh HĐND (5).jpg

05 ông (bà) trúng cử vào các chức danh UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 lên nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết quan trọng, gồm:

1. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

3. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế -Xã hội của HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

4. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

5. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Định Tân nhiệm kỳ 2021-2026;

6. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Định Tân nhiệm kỳ 2021-2026;

7. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND xã Định Tân nhiệm kỳ 2021-2026;

8. Nghị quyết v/v quy định số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban HĐND xã Định Tân nhiệm kỳ 2021-2026;

9. Nghị quyết v/v tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021;

10. Nghị quyết v/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách Địa phương; thu - chi ngân sách xã năm 2020;

11. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: di chuyển, cải tạo đường điện hạ áp phục vụ xây dựng NTM (đoạn qua xóm núi thôn Yên Định);

12. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: cải tạo, nâng cấp hệ thống Truyền thanh hữu tuyến xã Định Tân;

13. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Cán, xã Định Tân (giai đoạn 2);

14. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: nâng cấp 1 số hạng mục khuôn viên công sở và thay thế, lắp đặt các thiết bị thiết yếu tại các phòng làm việc (khu nhà công sở) xã Định Tân.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình của kỳ họp và bế mạc vào hồi 11giờ 30 phút ngày 24/6/2021.

 
 
 
 
 

KỲ HỌP THỨ NHẤT - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH TÂN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc: 25/06/2021 10:03:43 (GMT+7)

Sáng ngày hôm qua (24 tháng 6 năm 2021), Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

 Ảnh HĐND (3).jpg

Về dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 25/25 đại biểu chính thức và 30 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể; các làng văn hoá, các khu dân cư được mời về dự.

ảnh họp HĐND (1).jpg

Ông Lê Văn Thuần: Bí thư đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung sau:

1. Ông Trịnh Văn Toàn: PBT đảng uỷ - Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC xã Định Tân báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu cử các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thường trực HĐND thông qua Tờ trình tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021. Báo cáo công tác tổ chức và hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

4. UBND xã thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình tại kỳ họp, gồm:

- Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri và của Thường trực UBMTTQ tại kỳ họp thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Báo cáo tình hình thực hiện thu-chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

- Tờ trình của UBND xã về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2020.

- Tờ trình v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư di chuyển, cải tạo đường điện hạ áp phục vụ xây dựng NTM (đoạn qua xóm núi thôn Yên Định).

- Tờ trình v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh hữu tuyến xã Định Tân.

- Tờ trình v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Cán, xã Định Tân (giai đoạn 2).

- Tờ trình v/v xin phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp 1 số hạng mục khuôn viên công sở và thay thế, lắp đặt các thiết bị thiết yếu tại các phòng làm việc (khu nhà công sở) xã Định Tân.

5. Ban KT-XH Hội đồng nhân dân báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

6. Thường trực UBMTTQ xã thông báo kết quả tham gia xây dựng Chính quyền và phản ánh những tâm tư nguyện vọng, đề xuất của cử tri với đại biểu HĐND.

Sau 1 buổi sáng làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, trí tuệ trong việc bầu cử các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, tham gia thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hội đồng nhân dân đã bầu cử các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông (bà) có tên sau:

* Đối với các chức danh HĐND.

1. Ông Lê Văn Thuần, chức vụ hiện tại là Bí thư đảng uỷ-Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Lê Văn Dự, chức vụ hiện tại là: Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Ông vũ Xuân Thành, chức vụ hiện tại là: Phó Bí thư Thường trực đảng uỷ, được HĐND bầu giữ chức vụ kiêm nhiệm là Trưởng Ban KT-XH.

4. Bà Trịnh Thị Tới, chức vụ hiện tại là: Chủ tịch Hội LHPN xã, được HĐND bầu giữ chức vụ kiêm nhiệm là Phó Trưởng Ban KT-XH.

5. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, chức vụ hiện tại là: Chủ tịch UBMTTQ xã, được HĐND bầu giữ chức vụ kiêm nhiệm là Trưởng Ban Pháp chế.

6. Ông Lê Văn Long, chức vụ hiện tại là: Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, được HĐND bầu giữ chức vụ kiêm nhiệm là Phó Trưởng Ban Pháp chế.

Ảnh HĐND (4).jpg

06 ông (bà) trúng cử vào các chức danh HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 lên nhận nhiệm vụ

* Đối với các chức danh UBND.

1. Ông Trịnh Văn Toàn, chức vụ hiện tại là Phó Bí thư đảng uỷ- Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Trịnh Xuân Anh, chức vụ hiện tại là: Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Bà Trịnh Thị Hồng, chức vụ hiện tại là: Bí thư Đoàn Thanh niên, được HĐND bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Ông Vũ Văn Cường: Chỉ huy trưởng BCHQS xã - Uỷ viên UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được HĐND xã bầu vào chức danh Uỷ viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Ông Lê Văn Trầm: Trưởng Công an - Uỷ viên UBND xã, tiếp tục được HĐND xã bầu vào chức danh Uỷ viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh HĐND (5).jpg

05 ông (bà) trúng cử vào các chức danh UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 lên nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết quan trọng, gồm:

1. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

3. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế -Xã hội của HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

4. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026;

5. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã Định Tân nhiệm kỳ 2021-2026;

6. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Định Tân nhiệm kỳ 2021-2026;

7. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND xã Định Tân nhiệm kỳ 2021-2026;

8. Nghị quyết v/v quy định số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban HĐND xã Định Tân nhiệm kỳ 2021-2026;

9. Nghị quyết v/v tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021;

10. Nghị quyết v/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách Địa phương; thu - chi ngân sách xã năm 2020;

11. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: di chuyển, cải tạo đường điện hạ áp phục vụ xây dựng NTM (đoạn qua xóm núi thôn Yên Định);

12. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: cải tạo, nâng cấp hệ thống Truyền thanh hữu tuyến xã Định Tân;

13. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Cán, xã Định Tân (giai đoạn 2);

14. Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: nâng cấp 1 số hạng mục khuôn viên công sở và thay thế, lắp đặt các thiết bị thiết yếu tại các phòng làm việc (khu nhà công sở) xã Định Tân.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình của kỳ họp và bế mạc vào hồi 11giờ 30 phút ngày 24/6/2021.

 
 
 
 
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC