Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

Hội Nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2023

Ngày 15/12/2022 00:00:00

Thực hiện kế hoạch tháng 12/2022 của UBND xã Định Tân. Hôm nay được sự thống nhất của BTV Đảng ủy xã Định Tân. Ban chỉ đạo sản xuất xã Định Tân tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023

 Thực hiện kế hoạch tháng 12/2022 của UBND xã Định Tân. Hôm nay được sự thống nhất của BTV Đảng ủy xã Định Tân. Ban chỉ đạo sản xuất xã Định Tân tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023.

Về dự hội nghị có đồng chí Đồng Hữu Thảo  - Bí thư Đảng ủy xã Định Tân, Đồng chí Vũ Xuân Thành – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Tân cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo sản xuất, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí trưởng, phó  Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí công chức xã.

Chủ tọa hội nghị là đồng chí Trịnh Văn Toàn – Phó bí thư Đảng ủy – CT UBND xã.

Hội Nghị đã đề ra phương án cụ thể và các đồng chí về dự hội nghị  cũng đã chỉ ra kết quả đạt được và tồn tại còn hạn chế ở vụ Chiêm xuân năm 2022, đồng thời có các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong quá trình chỉ đạo thực hiện phương án  sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023. Các đồng chí cũng thống nhất cao với thời gian, lịch thời vụ, quy hoạch vùng và cơ cấu các loại giống cụ thể như sau:

1.  Mục tiêu và định hướng chỉ đạo

          * Mục tiêu: Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt ngay từ đầu vụ để giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

 * Định hướng chỉ đạo: - Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ phù hợp với điều kiện thời tiết, phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao.

- Mở rộng diện tích sản xuất cây trồng liên kết theo hướng quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tạo ra sự chuyển biến về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thị trường tiêu thụ ổn định;

 - Thực hiện nghiêm ngặt lịch thời vụ gieo trồng, áp dụng các biện pháp thâm canh, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.

- Tiếp tục đưa cơ giới hóa vào khâu gieo cấy, thu hoạch.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân canh tác cây trồng phù hợp để ứng phó với diễn biến thời tiết, dịch bệnh, thị trường….

 - Khuyến khích các tổ chức cá nhân có nhu cầu trong công tác tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Thực hiện công tác làm thủy lợi mùa khô nhanh, kịp thời để phục vụ cho sản xuất vụ Xuân 2023.

2. Kế hoạch về diện tích và năng suất của một số cây trồng chính.

          Tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 477,5 ha.

 Trong đó: Diện tích sản xuất Lúa 435,2 ha. Diện tích rau màu các loại 42,4 ha.

 + Đối với diện tích sản xuất Lúa: Quy hoạch vùng sản xuất lúa giống thuần, lúa chất lượng cao với diện tích từ trên 85 ha của 2 HTX, với các giống Nếp tạp giao,  Thiên ưu 8, VRN 20, Q5 nguyên chủng,. Diện tích lúa còn lại cơ cấu 30 – 35% giống lúa Nhị ưu đa hệ, số còn lại 15 – 20% trồng lúa chất lượng cao gạo ngon như Bắc thơm, Hương thơm, Bắc Thịnh. Cụ thể:

3. Quy hoạch sản xuất liên kết giống lúa chất lượng cao của 2 HTX.

- Đối với HTXDV SXNN Định Tân liên kết sản xuất giống lúa nếp tạp giao với diện tích từ 25 đến 30 ha ở các xứ đồng: Đồng Nang, Thông Công, Cầu Bấu thôn Yên Định; ĐồngMiên, Giữa đồng, Cánh gió, mùi ui, Đa còm thôn Kênh Thôn; Đồng Bọ, Đa xanh, thôn Tân Long.

- Đối với HTXDVNN Yên Hoành quy hoạch sản xuất liên kết là; 60. Trong đó  giống lúa VRN20 của với diện tích 25 ha ở các xứ đồng Cầu Bấu thôn Yên Hoành, Đồng Xép, Nhà Lường, Nga Ngoài của thôn Yên Định; Giống lúa Q5: 25 ha tại các vùng Đồng Công, Đồng Trắm, Thông Công, Cầu Bấu thôn Yên Hoành; giống lúa nếp : 10 ha tại các vùng Khả Lan, Đồng Cán.

+ Đối với diện tích cây F1 và cây màu:  Ngoài diện tích cây ớt lưu gốc vụ Đông năm 2022-2023 là; 13,51 ha,

- HTX DVSXNN Định Tân liên kết sản xuất cây Bí F1 với diện tích quy hoạch 5-10 ha (dự kiến tại các xứ đồng Đồng Dinh, Bãi Sông, Cao Cát thôn Kênh Thôn; Đồng Đinh, Cồn Mũ thôn Yên Định; Nhà Lường, Thanh Lan, Bãi Cây các hộ trang trại thôn Tân Long);

- Diện tích ngô lai F1(152) với diện tích từ 5 đến 7 ha ( dự kiến tại các sứ đồng cồn đu, dọc giữa thôn Kênh Thôn, Thanh Lan thôn tân Long. Diện tích còn lại sản xuất các loại rau màu có giá trị khác.

4. Về tổ chức điều hành

- Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt phương án sản xuất, quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, quy mô lớn nhằm tăng giá trị trên một đơn vị canh tác, nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

- Thực hiện nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả phù hợp với lợi thế, thế mạnh của địa phương; quan tâm tiếp cận và ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật canh tác.

 - Đẩy mạnh khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước trong nông nghiệp.

- Phân công cán bộ chỉ đạo bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo sâu, sát, quyết liệt ngay từ đầu vụ, kịp thời có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc cho nông dân.

          - Chỉ đạo cho 2 HTX chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất.

          5. Về chính sách.

- Tiếp tục thực hiện vận dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh và huyện trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

 6. Về kỹ thuật

*  Về giống

 - Sản xuất vụ Xuân có liên quan đến sản xuất vụ Mùa nên việc cơ cấu giống và bố trí cây trồng trên DT đất mạ nhất thiết phải cấy giống ngắn ngày để kịp thời vụ cho bắc mạ vụ Mùa.

 - Sản xuất vụ Xuân năm 2023 nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ để có giá trị kinh tế cao. Cụ thể cần phải rà soát quy hoạch các vùng trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp thay thế bằng cây trồng có hiệu quả cao hơn.

* Về thời vụ: bố trí bằng 2 trà:

- Trà 1(Xuân sớm): Sản xuất các giống Q5, C ưu đa hệ có thời gian sinh trưởng từ 130 – 135 ngày trên những diện tích sâu trũng, đất đồng sâu, đồng xa, đất trang trại, thời gian gieo mạ ngày 05/1 – 12/1/2023 ( dương lịch ); Thời gian cấy: 25/1 – 30/1/2023 (dương lịch );Thời gian lúa trỗ: vào ngày 15/4 – 25/4/2023

 - Trà 2 (Xuân muộn): Sản xuất các giống có thời gian sinh trưởng từ 125 – 130 ngày như: Q5, Thiên ưu 8, Bắc thơm, Hương thơm, Bắc Thịnh, VNR20, Đài Thơm Giống nếp các loại; thời gian gieo mạ ngày 10/1 – 20/1/2023 (dương lịch); Thời gian cấy: 30/1 – 8/2/2023 ( dương lịch );Thời gian lúa trỗ: vào ngày 24/4 – 05/5/2023.

- Như vậy bố trí thời vụ các trà lúa chủ yếu trỗ trong khoảng thời gian từ 20/4 - 05/5( trước lập hạ), căn cứ vào thời gian sinh trưởng của từng giống để xác định thời điểm gieo cấy cho phù hợp. Đối với diện tích sản xuất các loại giống lúa thuần, giống lúa chất cao trong quá trình sản xuất sẽ có cán bộ kỹ thuật chỉ đạo trực tiếp.

7. Tăng cường vai trò chỉ đạo điều hành của UBND xã và BCĐ sản xuất.

 - UBND xã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất, chỉ đạo cho các thôn tổ chức họp nhân dân, để nhân dân bàn về quy hoạch các vùng sản xuất lúa thuần giống lúa chất lượng cao, vùng trồng rau màu các loại. Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành lịch sản xuất, phá vỡ kế hoạch sản xuất.

- Công tác tuyên truyền: Tiểu ban tuyên truyền, HĐQTHTX, cán bộ khuyến nông thường xuyên kiểm tra đôn đốc, động viên nhân dân thực hiện đúng kế hoạch, tuyên truyền quan điểm chủ trương, các giải pháp, cơ cấu giống, thời vụ để nhân dân thực hiện.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp các điểm bán giống vật tư nông nghiệp phải có đủ thủ tục kinh doanh xuất xứ nguồn gốc vật tư. Xứ lý nghiêm, đúng pháp luật những trường hợp buôn bán giống, vật tư phục vụ nông nghiệp không có giấy phép kinh doanh.

- Tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo sản xuất phân công từng thành viên trong ban chỉ đạo bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo sâu, sát, quyết liệt ngay từ đầu vụ, kịp thời giải quyết vướng mắc cho nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền chỉ đạo họp dân, chỉ đạo trực tiếp đến từng thôn, từng hộ, từng cánh đồng, để sản xuất vụ xuân giành thắng lợi toàn diện. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn. Từng cấp ủy căn cứ vào chỉ tiêu diện tích của đơn vị mình xác định rõ từng trà, từng vùng, tập trung thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong thôn thực hiện đúng cơ cấu thời vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu diện tích.

- Phát huy sức mạnh tổng thể từng cấp ủy, chi bộ thôn và các tổ chức đoàn thể cơ sở, phối hợp với các ngành có liên quan để nắm chắc được các biện pháp thích hợp, chủ động khắc phục có hiệu quả những bất thường có thể xảy ra. Thực hiện thắng lợi phương án sản xuất vụ Xuân có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu kinh kế xã hội năm 2023. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất góp phần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế của Đảng bộ xã đề ra. 

 

 

Hội Nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2023

Đăng lúc: 15/12/2022 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch tháng 12/2022 của UBND xã Định Tân. Hôm nay được sự thống nhất của BTV Đảng ủy xã Định Tân. Ban chỉ đạo sản xuất xã Định Tân tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023

 Thực hiện kế hoạch tháng 12/2022 của UBND xã Định Tân. Hôm nay được sự thống nhất của BTV Đảng ủy xã Định Tân. Ban chỉ đạo sản xuất xã Định Tân tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023.

Về dự hội nghị có đồng chí Đồng Hữu Thảo  - Bí thư Đảng ủy xã Định Tân, Đồng chí Vũ Xuân Thành – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Tân cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo sản xuất, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí trưởng, phó  Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí công chức xã.

Chủ tọa hội nghị là đồng chí Trịnh Văn Toàn – Phó bí thư Đảng ủy – CT UBND xã.

Hội Nghị đã đề ra phương án cụ thể và các đồng chí về dự hội nghị  cũng đã chỉ ra kết quả đạt được và tồn tại còn hạn chế ở vụ Chiêm xuân năm 2022, đồng thời có các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong quá trình chỉ đạo thực hiện phương án  sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023. Các đồng chí cũng thống nhất cao với thời gian, lịch thời vụ, quy hoạch vùng và cơ cấu các loại giống cụ thể như sau:

1.  Mục tiêu và định hướng chỉ đạo

          * Mục tiêu: Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt ngay từ đầu vụ để giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

 * Định hướng chỉ đạo: - Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ phù hợp với điều kiện thời tiết, phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao.

- Mở rộng diện tích sản xuất cây trồng liên kết theo hướng quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tạo ra sự chuyển biến về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thị trường tiêu thụ ổn định;

 - Thực hiện nghiêm ngặt lịch thời vụ gieo trồng, áp dụng các biện pháp thâm canh, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.

- Tiếp tục đưa cơ giới hóa vào khâu gieo cấy, thu hoạch.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân canh tác cây trồng phù hợp để ứng phó với diễn biến thời tiết, dịch bệnh, thị trường….

 - Khuyến khích các tổ chức cá nhân có nhu cầu trong công tác tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Thực hiện công tác làm thủy lợi mùa khô nhanh, kịp thời để phục vụ cho sản xuất vụ Xuân 2023.

2. Kế hoạch về diện tích và năng suất của một số cây trồng chính.

          Tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 477,5 ha.

 Trong đó: Diện tích sản xuất Lúa 435,2 ha. Diện tích rau màu các loại 42,4 ha.

 + Đối với diện tích sản xuất Lúa: Quy hoạch vùng sản xuất lúa giống thuần, lúa chất lượng cao với diện tích từ trên 85 ha của 2 HTX, với các giống Nếp tạp giao,  Thiên ưu 8, VRN 20, Q5 nguyên chủng,. Diện tích lúa còn lại cơ cấu 30 – 35% giống lúa Nhị ưu đa hệ, số còn lại 15 – 20% trồng lúa chất lượng cao gạo ngon như Bắc thơm, Hương thơm, Bắc Thịnh. Cụ thể:

3. Quy hoạch sản xuất liên kết giống lúa chất lượng cao của 2 HTX.

- Đối với HTXDV SXNN Định Tân liên kết sản xuất giống lúa nếp tạp giao với diện tích từ 25 đến 30 ha ở các xứ đồng: Đồng Nang, Thông Công, Cầu Bấu thôn Yên Định; ĐồngMiên, Giữa đồng, Cánh gió, mùi ui, Đa còm thôn Kênh Thôn; Đồng Bọ, Đa xanh, thôn Tân Long.

- Đối với HTXDVNN Yên Hoành quy hoạch sản xuất liên kết là; 60. Trong đó  giống lúa VRN20 của với diện tích 25 ha ở các xứ đồng Cầu Bấu thôn Yên Hoành, Đồng Xép, Nhà Lường, Nga Ngoài của thôn Yên Định; Giống lúa Q5: 25 ha tại các vùng Đồng Công, Đồng Trắm, Thông Công, Cầu Bấu thôn Yên Hoành; giống lúa nếp : 10 ha tại các vùng Khả Lan, Đồng Cán.

+ Đối với diện tích cây F1 và cây màu:  Ngoài diện tích cây ớt lưu gốc vụ Đông năm 2022-2023 là; 13,51 ha,

- HTX DVSXNN Định Tân liên kết sản xuất cây Bí F1 với diện tích quy hoạch 5-10 ha (dự kiến tại các xứ đồng Đồng Dinh, Bãi Sông, Cao Cát thôn Kênh Thôn; Đồng Đinh, Cồn Mũ thôn Yên Định; Nhà Lường, Thanh Lan, Bãi Cây các hộ trang trại thôn Tân Long);

- Diện tích ngô lai F1(152) với diện tích từ 5 đến 7 ha ( dự kiến tại các sứ đồng cồn đu, dọc giữa thôn Kênh Thôn, Thanh Lan thôn tân Long. Diện tích còn lại sản xuất các loại rau màu có giá trị khác.

4. Về tổ chức điều hành

- Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt phương án sản xuất, quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, quy mô lớn nhằm tăng giá trị trên một đơn vị canh tác, nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

- Thực hiện nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả phù hợp với lợi thế, thế mạnh của địa phương; quan tâm tiếp cận và ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật canh tác.

 - Đẩy mạnh khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước trong nông nghiệp.

- Phân công cán bộ chỉ đạo bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo sâu, sát, quyết liệt ngay từ đầu vụ, kịp thời có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc cho nông dân.

          - Chỉ đạo cho 2 HTX chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất.

          5. Về chính sách.

- Tiếp tục thực hiện vận dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh và huyện trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

 6. Về kỹ thuật

*  Về giống

 - Sản xuất vụ Xuân có liên quan đến sản xuất vụ Mùa nên việc cơ cấu giống và bố trí cây trồng trên DT đất mạ nhất thiết phải cấy giống ngắn ngày để kịp thời vụ cho bắc mạ vụ Mùa.

 - Sản xuất vụ Xuân năm 2023 nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ để có giá trị kinh tế cao. Cụ thể cần phải rà soát quy hoạch các vùng trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp thay thế bằng cây trồng có hiệu quả cao hơn.

* Về thời vụ: bố trí bằng 2 trà:

- Trà 1(Xuân sớm): Sản xuất các giống Q5, C ưu đa hệ có thời gian sinh trưởng từ 130 – 135 ngày trên những diện tích sâu trũng, đất đồng sâu, đồng xa, đất trang trại, thời gian gieo mạ ngày 05/1 – 12/1/2023 ( dương lịch ); Thời gian cấy: 25/1 – 30/1/2023 (dương lịch );Thời gian lúa trỗ: vào ngày 15/4 – 25/4/2023

 - Trà 2 (Xuân muộn): Sản xuất các giống có thời gian sinh trưởng từ 125 – 130 ngày như: Q5, Thiên ưu 8, Bắc thơm, Hương thơm, Bắc Thịnh, VNR20, Đài Thơm Giống nếp các loại; thời gian gieo mạ ngày 10/1 – 20/1/2023 (dương lịch); Thời gian cấy: 30/1 – 8/2/2023 ( dương lịch );Thời gian lúa trỗ: vào ngày 24/4 – 05/5/2023.

- Như vậy bố trí thời vụ các trà lúa chủ yếu trỗ trong khoảng thời gian từ 20/4 - 05/5( trước lập hạ), căn cứ vào thời gian sinh trưởng của từng giống để xác định thời điểm gieo cấy cho phù hợp. Đối với diện tích sản xuất các loại giống lúa thuần, giống lúa chất cao trong quá trình sản xuất sẽ có cán bộ kỹ thuật chỉ đạo trực tiếp.

7. Tăng cường vai trò chỉ đạo điều hành của UBND xã và BCĐ sản xuất.

 - UBND xã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất, chỉ đạo cho các thôn tổ chức họp nhân dân, để nhân dân bàn về quy hoạch các vùng sản xuất lúa thuần giống lúa chất lượng cao, vùng trồng rau màu các loại. Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành lịch sản xuất, phá vỡ kế hoạch sản xuất.

- Công tác tuyên truyền: Tiểu ban tuyên truyền, HĐQTHTX, cán bộ khuyến nông thường xuyên kiểm tra đôn đốc, động viên nhân dân thực hiện đúng kế hoạch, tuyên truyền quan điểm chủ trương, các giải pháp, cơ cấu giống, thời vụ để nhân dân thực hiện.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp các điểm bán giống vật tư nông nghiệp phải có đủ thủ tục kinh doanh xuất xứ nguồn gốc vật tư. Xứ lý nghiêm, đúng pháp luật những trường hợp buôn bán giống, vật tư phục vụ nông nghiệp không có giấy phép kinh doanh.

- Tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo sản xuất phân công từng thành viên trong ban chỉ đạo bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo sâu, sát, quyết liệt ngay từ đầu vụ, kịp thời giải quyết vướng mắc cho nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền chỉ đạo họp dân, chỉ đạo trực tiếp đến từng thôn, từng hộ, từng cánh đồng, để sản xuất vụ xuân giành thắng lợi toàn diện. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn. Từng cấp ủy căn cứ vào chỉ tiêu diện tích của đơn vị mình xác định rõ từng trà, từng vùng, tập trung thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong thôn thực hiện đúng cơ cấu thời vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu diện tích.

- Phát huy sức mạnh tổng thể từng cấp ủy, chi bộ thôn và các tổ chức đoàn thể cơ sở, phối hợp với các ngành có liên quan để nắm chắc được các biện pháp thích hợp, chủ động khắc phục có hiệu quả những bất thường có thể xảy ra. Thực hiện thắng lợi phương án sản xuất vụ Xuân có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu kinh kế xã hội năm 2023. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất góp phần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế của Đảng bộ xã đề ra. 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC