Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424
Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế thực hiện Dân chủ ở cơ sở xã Định Tân

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế thực hiện Dân chủ ở cơ sở xã Định Tân

Thực hiện Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế thực hiện Dân chủ ở cơ sở xã Định Tân

Thực hiện Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Đăng lúc 13 ngày trước · 26 lượt xem

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA UBND XÃ ĐỊNH TÂN

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan , đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Đăng lúc 1 tháng trước · 20 lượt xem

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023-2024

Căn cứ Phương án sản xuất vụ Đông năm 2023-2024 của UBND huyện Yên Định và Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã Định Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Căn cứ tình hình thực tế và kết quả sản xuất vụ Đông tại địa phương. UBND xã, HTX tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2023-2024 cụ thể như sau:

Đăng lúc 8 tháng trước · 136 lượt xem

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ YÊN ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Chiều ngày 28/3/2023, tại trung tâm Hội nghị huyện Yên Định, Huyện ủy Yên Định đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của BTV Huyện uỷ về công tác cán bộ.

Đăng lúc 1 năm trước · 343 lượt xem

THÔNG BÁO

Thông báo về việc lập danh sách và công bố người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng Đơn vị bầu cử.

Đăng lúc 3 năm trước · 486 lượt xem

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc phân bổ người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng Đơn vị bầu cử.

Đăng lúc 3 năm trước · 497 lượt xem

Quyết định

Quyết định Về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo công tác ANTT-ATXH phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng lúc 3 năm trước · 527 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC