Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
33
Tuần này:
280
Tháng này:
403
Tất cả:
18427

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ĐỊNH TÂN NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 12/01/2021 16:06:44

Sáng ngày hôm nay 12 tháng 01 năm 2021, tại hội trường lớn xã Định Tân đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Định Tân nhiệm kỳ 2020-2025.

 ĐH KH chào cờ.jpg
Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Thuần: Huyện ủy, Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Định Tân; đồng chí Trịnh Văn Toàn: Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, MMTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, công chức UBND, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã dịch vụ NN, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, Chủ tịch các Hội đặc thù, Trưởng ban vận động xây dựng làng văn hóa và 85 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của giáo viên và học sinh 3 cấp học trên địa bàn xã chào mừng Đại hội
VN DHKH 4.jpg

VNDDHKH 3.jpg

VN Khuyến học 1.jpg

VN DHKH 2.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Chủ tịch UBMTTQ xã, thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội đọc báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020; Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2015-2020.
báo cáo DHKH.jpg
Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Hội khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đã tập trung thảo luận, khẳng định thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội khuyến học xã Định Tân; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội khuyến học trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh ĐHKH.jpg
Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã thống nhất cao với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 16 chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Hội khuyến học xã Định Tân nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trịnh Văn Toàn: Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Định Tân phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch phát biểu ĐHKH.jpg
Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Toàn đã phát biểu, ghi nhận và khẳng định những thành tích đạt được của Hội khuyến học xã Định Tân trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, đồng chí đã định hướng một số nội dung cơ bản nhằm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội khuyến học trong nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

- Tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, Hội khuyến học làm nòng cốt, liên kết, phối hợp rộng rãi với các lực lượng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đưa công tác khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, xây dựng phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng và đơn vị học tập, “Học tập suốt đời” theo tinh thần Quyết định 281của Thủ tướng chính phủ.
- Không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội. Phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, các tổ chức xã hội tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục, tạo nhiều cơ hội học tập cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, tạo đà phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã.
- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng , Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT theo tinh thần chỉ thị số 50 CT/TW  và số 11/CT-TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 112 và Chỉ thị số 02 của thủ tướng chính phủ về “Xây dựng phong trào khuyến học , khuyến tài, xây dựng XHHT”. Quyết định 281 của thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1582 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. 
- Tập trung xây dựng các mô hình học tập, phấn đấu 90% công dân đăng ký và đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 90% trở lên hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập và đạt danh hiệu “Gia đình học tập” hàng năm; 100% dòng họ đăng ký dòng họ học tập và có 90% trở lên số dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 100% khu dân cư đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 100% chi hội trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Trung tâm học tập cộng đồng được xếp loại A.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá vận động quỹ khuyến học, xây dựng và phát triển quỹ Khuyến học, khuyến tài từ xã đến các chi hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Quỹ khuyến học của xã có số dư từ 1,2 tỉ đồng trở lên, các chi hội khuyến học thôn, làng có số quỹ thấp nhất từ 50 triệu đồng trở lên. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài; trao thưởng cho giáo viên và học sinh, sinh viên có thành tích cao trọng giảng dạy, học tập; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phong trào hiếu học và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở địa phương ngày một phát triển bền vững.
BCH HKH 2020-2025.jpg
Đại hội đã bầu được 11 ông, bà  vào Ban chấp hành Hội khuyến học xã Định Tân nhiệm kỳ 2020-2025 và 04 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Yên Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2025.

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao của các đại biểu về dự Đại hội. Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học xã Định Tân lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ĐỊNH TÂN NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng lúc: 12/01/2021 16:06:44 (GMT+7)

Sáng ngày hôm nay 12 tháng 01 năm 2021, tại hội trường lớn xã Định Tân đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Định Tân nhiệm kỳ 2020-2025.

 ĐH KH chào cờ.jpg
Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Thuần: Huyện ủy, Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Định Tân; đồng chí Trịnh Văn Toàn: Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, MMTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, công chức UBND, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã dịch vụ NN, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, Chủ tịch các Hội đặc thù, Trưởng ban vận động xây dựng làng văn hóa và 85 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của giáo viên và học sinh 3 cấp học trên địa bàn xã chào mừng Đại hội
VN DHKH 4.jpg

VNDDHKH 3.jpg

VN Khuyến học 1.jpg

VN DHKH 2.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Chủ tịch UBMTTQ xã, thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội đọc báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020; Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2015-2020.
báo cáo DHKH.jpg
Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Hội khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đã tập trung thảo luận, khẳng định thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội khuyến học xã Định Tân; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội khuyến học trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh ĐHKH.jpg
Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã thống nhất cao với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 16 chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Hội khuyến học xã Định Tân nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trịnh Văn Toàn: Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Định Tân phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch phát biểu ĐHKH.jpg
Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Toàn đã phát biểu, ghi nhận và khẳng định những thành tích đạt được của Hội khuyến học xã Định Tân trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, đồng chí đã định hướng một số nội dung cơ bản nhằm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội khuyến học trong nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

- Tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, Hội khuyến học làm nòng cốt, liên kết, phối hợp rộng rãi với các lực lượng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đưa công tác khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, xây dựng phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng và đơn vị học tập, “Học tập suốt đời” theo tinh thần Quyết định 281của Thủ tướng chính phủ.
- Không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội. Phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, các tổ chức xã hội tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục, tạo nhiều cơ hội học tập cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, tạo đà phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã.
- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng , Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT theo tinh thần chỉ thị số 50 CT/TW  và số 11/CT-TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 112 và Chỉ thị số 02 của thủ tướng chính phủ về “Xây dựng phong trào khuyến học , khuyến tài, xây dựng XHHT”. Quyết định 281 của thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1582 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. 
- Tập trung xây dựng các mô hình học tập, phấn đấu 90% công dân đăng ký và đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 90% trở lên hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập và đạt danh hiệu “Gia đình học tập” hàng năm; 100% dòng họ đăng ký dòng họ học tập và có 90% trở lên số dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 100% khu dân cư đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 100% chi hội trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Trung tâm học tập cộng đồng được xếp loại A.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá vận động quỹ khuyến học, xây dựng và phát triển quỹ Khuyến học, khuyến tài từ xã đến các chi hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Quỹ khuyến học của xã có số dư từ 1,2 tỉ đồng trở lên, các chi hội khuyến học thôn, làng có số quỹ thấp nhất từ 50 triệu đồng trở lên. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài; trao thưởng cho giáo viên và học sinh, sinh viên có thành tích cao trọng giảng dạy, học tập; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phong trào hiếu học và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở địa phương ngày một phát triển bền vững.
BCH HKH 2020-2025.jpg
Đại hội đã bầu được 11 ông, bà  vào Ban chấp hành Hội khuyến học xã Định Tân nhiệm kỳ 2020-2025 và 04 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Yên Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2025.

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao của các đại biểu về dự Đại hội. Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học xã Định Tân lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.