Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Ngày 17/05/2023 11:15:54

Ngày 03/6/2020, thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 Với tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.1 cảu ub.jpg

Các thủ tục hàng chính được niêm yết giá tại phòng Một của
Đối với mô hình chuyển đổi số xã Định Tân năm 2022 đã hoàn thành 43 chỉ tiêu trên 3 trụ cột chính trong chuyển đổi số là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số .Năm 2023 thực hiện kế hoạch số 03/ KH- UBND về thực hiện chuyển đổi số năm 2023 với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên môi trường điện tử. đặc biệt là với công tác cải cách thủ tục hành chính trong đó có thu các khoản  phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Định Tân.

Để thuận tiện cho tổ chức, công dân trong việc thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính bằng phương thức không dùng tiền mặt, UBND xã đã chủ động ký kết hợp đồng với ngân hàng  Vietcombank cung cấp  kênh thanh toán quét QR-Code hoặc chuyển tiền trực tiếp qua số tài khoản của ngân hàng. phân công công chức thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền cho công dân khi đến làm thủ tục như Đăng kí khai sinh lại, đăng ký kết hôn lại, xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,khai tử, chứng thực bản sao từ bản chính và một số các loại thủ tục khác. Đây là bước đột phá trong cải cách TTHC và chuyển đổi số.  Nhân dân khi đến Bộ phận một cửa của xã thực hiện các thủ tục hành chính đều có thể dễ dàng thấy mã QR code để truy cập vào ứng dụng thực hiện thanh toán các thủ tục thông qua liên kết với ngân hàng. Ngoài ra, các cán bộ, công chức cũng tận tình hướng dẫn nếu người dân chưa rõ hoặc chưa thao tác được.

1 của.jpg

Công dân thanh toán phí, lệ phí thông qua tài khoản Ngan hàng
            Có thể  đạt kết quả cao trong công tác chuyển đổi số và thực hiện tốt việc thanh toán phí, lệ phí tại bộ phận một của thông qua tài khoản ngân hàng. Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Định Tân. Khi thực hiện giao dịch về thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tích cực thực hiện thanh toán trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng các dịch vụ công”.

Đây được coi là khâu rất quan trọng trong cải cách hành chính, là xu thế tất yếu nhằm xây dựng hệ thống quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch. Hơn nữa, việc triển khai hình thức thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt đóng vai trò quan trọng nhằm tiến tới mở rộng triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Đăng lúc: 17/05/2023 11:15:54 (GMT+7)

Ngày 03/6/2020, thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 Với tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.1 cảu ub.jpg

Các thủ tục hàng chính được niêm yết giá tại phòng Một của
Đối với mô hình chuyển đổi số xã Định Tân năm 2022 đã hoàn thành 43 chỉ tiêu trên 3 trụ cột chính trong chuyển đổi số là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số .Năm 2023 thực hiện kế hoạch số 03/ KH- UBND về thực hiện chuyển đổi số năm 2023 với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên môi trường điện tử. đặc biệt là với công tác cải cách thủ tục hành chính trong đó có thu các khoản  phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Định Tân.

Để thuận tiện cho tổ chức, công dân trong việc thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính bằng phương thức không dùng tiền mặt, UBND xã đã chủ động ký kết hợp đồng với ngân hàng  Vietcombank cung cấp  kênh thanh toán quét QR-Code hoặc chuyển tiền trực tiếp qua số tài khoản của ngân hàng. phân công công chức thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền cho công dân khi đến làm thủ tục như Đăng kí khai sinh lại, đăng ký kết hôn lại, xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,khai tử, chứng thực bản sao từ bản chính và một số các loại thủ tục khác. Đây là bước đột phá trong cải cách TTHC và chuyển đổi số.  Nhân dân khi đến Bộ phận một cửa của xã thực hiện các thủ tục hành chính đều có thể dễ dàng thấy mã QR code để truy cập vào ứng dụng thực hiện thanh toán các thủ tục thông qua liên kết với ngân hàng. Ngoài ra, các cán bộ, công chức cũng tận tình hướng dẫn nếu người dân chưa rõ hoặc chưa thao tác được.

1 của.jpg

Công dân thanh toán phí, lệ phí thông qua tài khoản Ngan hàng
            Có thể  đạt kết quả cao trong công tác chuyển đổi số và thực hiện tốt việc thanh toán phí, lệ phí tại bộ phận một của thông qua tài khoản ngân hàng. Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Định Tân. Khi thực hiện giao dịch về thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tích cực thực hiện thanh toán trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng các dịch vụ công”.

Đây được coi là khâu rất quan trọng trong cải cách hành chính, là xu thế tất yếu nhằm xây dựng hệ thống quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch. Hơn nữa, việc triển khai hình thức thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt đóng vai trò quan trọng nhằm tiến tới mở rộng triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC