Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 VÀ TẬP HUẤN MỘT SỐ ỨNG DỤNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ.

Ngày 08/02/2023 16:00:24

Sáng ngày hôm nay 08 tháng 02 năm 2023, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Định Tân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 và tập huấn một số ứng dụng phục vụ công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Ảnh HN chuyển đổi số.jpg

Về dự hội nghị có đồng chí Đồng Hữu thảo: Bí thư đảng uỷ xã Định Tân; đồng chí Vũ Xuân Thành: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trịnh Văn Toàn: Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số, cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, công chức UBND, các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ảnh Công chức VH.jpg

Bà Lê Thị Phương, công chức VH-XH, Phó Ban chỉ đạo chuyển đổi số thông qua Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn xã Định Tân năm 2023.

UBND xã Định Tân đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023 cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung

Chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số; sử dụng triệt để chữ ký số và giải quyết công việc trên môi trường mạng; đồng thời phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống báo cáo của Trung ương, của tỉnh, huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn xã; triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số, các cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cải cách hành chính.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, thiết bị phụ trợ cần thiết tối thiểu và đảm bảo cấu hình, tốc độ để ứng dụng, hoạt động trong công việc.

- 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng thường xuyên Chứng thư số chuyên dùng và Tài khoản hộp thư điện tử công vụ của Tỉnh.

- 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp nộp trực tiếp được tiếp nhận, xử lý tại Bộ phận Một cửa xã.

- 100% hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ thông tin; số hóa/ký số đầy đủ thành phần hồ sơ, bản kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử xã.

- 100% văn bản đến được xử lý đúng quy trình trên hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc;

- 100% văn bản đi được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định và xử lý, luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ văn bản mật theo quy định).

- Có ít nhất 01 kênh tương tác, giao tiếp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

- 30% cuộc họp của cấp xã thực hiện thông qua hệ thống phòng họp không giấy.

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Xây dựng các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và công khai, minh bạch thông tin của các cơ quan chính quyền cho người dân, doanh nghiệp. Cung cấp dữ liệu mở để doanh nghiệp, người dân tiếp cận và sử dụng thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

a) Hạ tầng và nền tảng số

- Phát triển hạ tầng và nền tảng số: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, sóng di động mạng 4G/5G được phủ đến 100% các hộ gia đình.

- Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã: kết nối vào đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II; 100% CBCC có máy tính phục vụ công việc.

- 100% máy tính được cài đặt, sử dụng phần mềm bản quyền diệt virus để đảm bảo an toàn thông tin mạng; có thiết bị đảm bảo an toàn thông tin bảo vệ hệ thống mạng LAN.

- Hội nghị truyền hình trực tuyến: Sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng; đảm bảo tốc độ Internet và thiết bị phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến.

- Hệ thống Camara an ninh: Lắp đặt camera an ninh trên các trục đường chính; quản lý camera tập trung tại trụ sở UBND xã và Công an xã.

b) Chính quyền số

- Đào tạo, tập huấn: 100% cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn được đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số.

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:

+ 100% cán bộ, công chức xã được cấp và sử dụng thư điện tử công vụ.

+ 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử;

+ 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định); các trường học trên địa bàn được kết nối Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TD-Office) đảm bảo phục vụ công tác điều hành, quản lý.

+ Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận xử lý được cập nhật, quản lý và giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tỉ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 100%, mức độ 4 đạt từ 90% trở lên.

+ Triển khai kênh thông tin chỉ đạo, điều hành từ cấp ủy và chính quyền cấp xã đến 100% cán bộ thôn thông qua môi trường mạng và ứng dụng trên thiết bị di động.

- Số hóa: Số hóa dữ liệu, quy trình nghiệp vụ phục vụ cho công tác chuyển đổi số tại UBND cấp xã. Triển khai ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ các hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý và nghiệp vụ của cấp xã như: quản lý tài sản, tài chính - kế toán, nhân lực, nhân sự, báo cáo, tổng hợp...

- Nền tảng tương tác chính quyền và người dân: Hỗ trợ chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua công nghệ số.

- Hệ thống truyền thanh thông minh: Đấu mối với Sở TT&TT, Phòng VH&TT huyện để triển khai giải pháp Truyền thanh thông minh theo mô hình hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phòng giám sát điều hành xã thông minh: Tích hợp dữ liệu của các hệ thống chính quyền điện tử; các hệ thống giám sát và chia sẻ dữ liệu … để phục vụ cho việc điều hành chính quyền cấp xã, giám sát các dữ liệu phục vụ cho nuôi trồng, sản xuất và kinh doanh tại địa phương.

c) Kinh tế số

- Truyền thông: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng.

- 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh (DN) trên địa bàn được tiếp cận, tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (SMEdx).

- Thương mại điện tử: Hỗ trợ quảng bá, tiếp thị, bán sản phẩm, dịch vụ hàng hóa, nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề truyền thống và các sản phẩm hàng hóa của xã để xã trở thành một siêu thị nông sản phẩm trực tuyến trên môi trường mạng; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kết nối, đưa hàng hóa, dịch vụ lên các sàn thương mại điện tử.

- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Triển khai giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thông qua việc gắn tem số (bằng mã QR-Code, ứng dụng công nghệ Blockchain) để tạo niềm tin cho khách hàng.

- Thanh toán không dùng tiền mặt: Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến.

- Quảng bá thương hiệu: Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người dân đưa Sản phẩm OCOP, sản phẩm có thế mạnh của địa phương lên sàn thương mại điện tử (voso.vn) và Postmart (postmart.vn).

d) Xã hội số

- Truyền thông: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi số; tối thiểu 80% người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được tập huấn, phổ biến về các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số trên môi trường mạng; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp; cách thức quảng bá, bán sản phẩm trên mạng.

- Dịch vụ xã hội: Ứng dụng công nghệ số để cung cấp các dịch vụ xã hội phục vụ và hỗ trợ người dân tốt hơn, giúp người dân cảm nhận được sự chuyển đổi trong môi trường mình sinh sống, tập trung vào một số lĩnh vực sau:

+ Giáo dục số: Các trường được kết nối đường truyền Internet băng thông rộng; có Trang thông tin điện tử; 100% học sinh được tiếp cận dịch vụ Internet và các Kho học liệu trực tuyến; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kết hợp học trên lớp và học trực tuyến; điểm danh thông minh; kết nối phụ huynh với nhà trường thông qua nền tảng số; thanh toán không dùng tiền mặt ...

+ Y tế số: Trạm y tế của xã được kết nối hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa với huyện, tỉnh, Trung ương để người dân trong xã được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn; phấn đấu 100% người dân trên địa bàn có hồ sơ sức khỏe điện tử; phát triển các ứng dụng cung cấp kiến thức phòng bệnh, khám bệnh và chăm sóc sức khỏe để người dân có thể tra cứu thông tin dễ dàng, hiệu quả.

+ Nông nghiệp: Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cung ứng, phân phối giống cây trồng, vật nuôi, lịch sản xuất ...

+ Du lịch: Thông qua ứng dụng công nghệ số để quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến với địa phương; sử dụng công nghệ mô hình hoá 3D và thực tại ảo tăng cường (AR) gắn với quảng bá và thương mại sản phẩm của địa phương.

- 100% hộ gia đình trên địa bàn được phổ cập Internet; thúc đẩy người dân trang bị và sử dụng điện thoại thông minh, tỷ lệ người dân được bảo vệ an toàn trên môi trường mạng đạt 100%; hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng các mạng xã hội, các dịch vụ số của Việt Nam, các ứng dụng của chính quyền và thanh toán các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí … không dùng tiền mặt.

- Thiết lập kênh giao tiếp giữa xã và người dân: Đa dạng hóa các kênh thông tin giao tiếp giữa lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn, tăng cường sử dụng các kênh thông tin truyền thống như văn bản, đài truyền thanh; tiến hành xây dựng hệ thống giao tiếp thông qua hệ thống tin nhắn SMS, mạng xã hội Zalo, chatbot, Trang Thông tin điện tử, ứng dụng Công dân số để người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, hoạt động của chính quyền, giúp tăng cường sự tin tưởng, gần gũi hơn giữa chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân sử dụng các dịch vụ công, các dịch vụ tiện ích trong Chuyển đổi số để người dân nắm bắt, đồng thuận và ứng dụng vào thực tế đời sống.

Ảnh Huyền VP đọc QĐ.jpg

Bà Nguyễn Thị Huyền, công chức Văn phòng-Thống kê thông qua các Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ảnh PCT Hồng TH.jpg

Bà Trịnh Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số triển khai, tập huấn các bước tiến hành đăng ký tài khoản dịch vụ công

ảnh Chủ tịch Toàn CĐS.jpg

Ông Trịnh Văn Toàn: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trịnh Văn Toàn đã đánh giá sơ bộ những kết quả đạt được trong công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, trong đó cần quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số; tập huấn, hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn xã Định Tân; hướng dẫn người dân thanh toán các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí … không dùng tiền mặt và định hướng một số giải pháp thực hiện việc lắp đặt camera an ninh trên các trục đường chính của xã.

Sau một buổi làm việc, với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao của mỗi đại biểu về dự hội nghị, hội nghị đã thống nhất cao với nội dung Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023 và thể hiện sự quyết tâm thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số, nhằm thúc đẩy nền KT-XH trên địa bàn xã ngày một phát triển bền vững./.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 VÀ TẬP HUẤN MỘT SỐ ỨNG DỤNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ.

Đăng lúc: 08/02/2023 16:00:24 (GMT+7)

Sáng ngày hôm nay 08 tháng 02 năm 2023, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Định Tân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 và tập huấn một số ứng dụng phục vụ công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Ảnh HN chuyển đổi số.jpg

Về dự hội nghị có đồng chí Đồng Hữu thảo: Bí thư đảng uỷ xã Định Tân; đồng chí Vũ Xuân Thành: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trịnh Văn Toàn: Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số, cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, công chức UBND, các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ảnh Công chức VH.jpg

Bà Lê Thị Phương, công chức VH-XH, Phó Ban chỉ đạo chuyển đổi số thông qua Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn xã Định Tân năm 2023.

UBND xã Định Tân đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023 cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung

Chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số; sử dụng triệt để chữ ký số và giải quyết công việc trên môi trường mạng; đồng thời phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống báo cáo của Trung ương, của tỉnh, huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn xã; triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số, các cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cải cách hành chính.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, thiết bị phụ trợ cần thiết tối thiểu và đảm bảo cấu hình, tốc độ để ứng dụng, hoạt động trong công việc.

- 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng thường xuyên Chứng thư số chuyên dùng và Tài khoản hộp thư điện tử công vụ của Tỉnh.

- 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp nộp trực tiếp được tiếp nhận, xử lý tại Bộ phận Một cửa xã.

- 100% hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ thông tin; số hóa/ký số đầy đủ thành phần hồ sơ, bản kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử xã.

- 100% văn bản đến được xử lý đúng quy trình trên hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc;

- 100% văn bản đi được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định và xử lý, luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ văn bản mật theo quy định).

- Có ít nhất 01 kênh tương tác, giao tiếp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

- 30% cuộc họp của cấp xã thực hiện thông qua hệ thống phòng họp không giấy.

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Xây dựng các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và công khai, minh bạch thông tin của các cơ quan chính quyền cho người dân, doanh nghiệp. Cung cấp dữ liệu mở để doanh nghiệp, người dân tiếp cận và sử dụng thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

a) Hạ tầng và nền tảng số

- Phát triển hạ tầng và nền tảng số: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, sóng di động mạng 4G/5G được phủ đến 100% các hộ gia đình.

- Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã: kết nối vào đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II; 100% CBCC có máy tính phục vụ công việc.

- 100% máy tính được cài đặt, sử dụng phần mềm bản quyền diệt virus để đảm bảo an toàn thông tin mạng; có thiết bị đảm bảo an toàn thông tin bảo vệ hệ thống mạng LAN.

- Hội nghị truyền hình trực tuyến: Sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng; đảm bảo tốc độ Internet và thiết bị phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến.

- Hệ thống Camara an ninh: Lắp đặt camera an ninh trên các trục đường chính; quản lý camera tập trung tại trụ sở UBND xã và Công an xã.

b) Chính quyền số

- Đào tạo, tập huấn: 100% cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn được đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số.

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:

+ 100% cán bộ, công chức xã được cấp và sử dụng thư điện tử công vụ.

+ 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử;

+ 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định); các trường học trên địa bàn được kết nối Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TD-Office) đảm bảo phục vụ công tác điều hành, quản lý.

+ Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận xử lý được cập nhật, quản lý và giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tỉ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 100%, mức độ 4 đạt từ 90% trở lên.

+ Triển khai kênh thông tin chỉ đạo, điều hành từ cấp ủy và chính quyền cấp xã đến 100% cán bộ thôn thông qua môi trường mạng và ứng dụng trên thiết bị di động.

- Số hóa: Số hóa dữ liệu, quy trình nghiệp vụ phục vụ cho công tác chuyển đổi số tại UBND cấp xã. Triển khai ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ các hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý và nghiệp vụ của cấp xã như: quản lý tài sản, tài chính - kế toán, nhân lực, nhân sự, báo cáo, tổng hợp...

- Nền tảng tương tác chính quyền và người dân: Hỗ trợ chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua công nghệ số.

- Hệ thống truyền thanh thông minh: Đấu mối với Sở TT&TT, Phòng VH&TT huyện để triển khai giải pháp Truyền thanh thông minh theo mô hình hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phòng giám sát điều hành xã thông minh: Tích hợp dữ liệu của các hệ thống chính quyền điện tử; các hệ thống giám sát và chia sẻ dữ liệu … để phục vụ cho việc điều hành chính quyền cấp xã, giám sát các dữ liệu phục vụ cho nuôi trồng, sản xuất và kinh doanh tại địa phương.

c) Kinh tế số

- Truyền thông: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng.

- 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh (DN) trên địa bàn được tiếp cận, tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (SMEdx).

- Thương mại điện tử: Hỗ trợ quảng bá, tiếp thị, bán sản phẩm, dịch vụ hàng hóa, nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề truyền thống và các sản phẩm hàng hóa của xã để xã trở thành một siêu thị nông sản phẩm trực tuyến trên môi trường mạng; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kết nối, đưa hàng hóa, dịch vụ lên các sàn thương mại điện tử.

- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Triển khai giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thông qua việc gắn tem số (bằng mã QR-Code, ứng dụng công nghệ Blockchain) để tạo niềm tin cho khách hàng.

- Thanh toán không dùng tiền mặt: Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến.

- Quảng bá thương hiệu: Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người dân đưa Sản phẩm OCOP, sản phẩm có thế mạnh của địa phương lên sàn thương mại điện tử (voso.vn) và Postmart (postmart.vn).

d) Xã hội số

- Truyền thông: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi số; tối thiểu 80% người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được tập huấn, phổ biến về các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số trên môi trường mạng; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp; cách thức quảng bá, bán sản phẩm trên mạng.

- Dịch vụ xã hội: Ứng dụng công nghệ số để cung cấp các dịch vụ xã hội phục vụ và hỗ trợ người dân tốt hơn, giúp người dân cảm nhận được sự chuyển đổi trong môi trường mình sinh sống, tập trung vào một số lĩnh vực sau:

+ Giáo dục số: Các trường được kết nối đường truyền Internet băng thông rộng; có Trang thông tin điện tử; 100% học sinh được tiếp cận dịch vụ Internet và các Kho học liệu trực tuyến; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kết hợp học trên lớp và học trực tuyến; điểm danh thông minh; kết nối phụ huynh với nhà trường thông qua nền tảng số; thanh toán không dùng tiền mặt ...

+ Y tế số: Trạm y tế của xã được kết nối hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa với huyện, tỉnh, Trung ương để người dân trong xã được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn; phấn đấu 100% người dân trên địa bàn có hồ sơ sức khỏe điện tử; phát triển các ứng dụng cung cấp kiến thức phòng bệnh, khám bệnh và chăm sóc sức khỏe để người dân có thể tra cứu thông tin dễ dàng, hiệu quả.

+ Nông nghiệp: Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cung ứng, phân phối giống cây trồng, vật nuôi, lịch sản xuất ...

+ Du lịch: Thông qua ứng dụng công nghệ số để quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến với địa phương; sử dụng công nghệ mô hình hoá 3D và thực tại ảo tăng cường (AR) gắn với quảng bá và thương mại sản phẩm của địa phương.

- 100% hộ gia đình trên địa bàn được phổ cập Internet; thúc đẩy người dân trang bị và sử dụng điện thoại thông minh, tỷ lệ người dân được bảo vệ an toàn trên môi trường mạng đạt 100%; hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng các mạng xã hội, các dịch vụ số của Việt Nam, các ứng dụng của chính quyền và thanh toán các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí … không dùng tiền mặt.

- Thiết lập kênh giao tiếp giữa xã và người dân: Đa dạng hóa các kênh thông tin giao tiếp giữa lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn, tăng cường sử dụng các kênh thông tin truyền thống như văn bản, đài truyền thanh; tiến hành xây dựng hệ thống giao tiếp thông qua hệ thống tin nhắn SMS, mạng xã hội Zalo, chatbot, Trang Thông tin điện tử, ứng dụng Công dân số để người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, hoạt động của chính quyền, giúp tăng cường sự tin tưởng, gần gũi hơn giữa chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân sử dụng các dịch vụ công, các dịch vụ tiện ích trong Chuyển đổi số để người dân nắm bắt, đồng thuận và ứng dụng vào thực tế đời sống.

Ảnh Huyền VP đọc QĐ.jpg

Bà Nguyễn Thị Huyền, công chức Văn phòng-Thống kê thông qua các Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ảnh PCT Hồng TH.jpg

Bà Trịnh Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số triển khai, tập huấn các bước tiến hành đăng ký tài khoản dịch vụ công

ảnh Chủ tịch Toàn CĐS.jpg

Ông Trịnh Văn Toàn: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, ông Trịnh Văn Toàn đã đánh giá sơ bộ những kết quả đạt được trong công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, trong đó cần quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số; tập huấn, hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn xã Định Tân; hướng dẫn người dân thanh toán các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí … không dùng tiền mặt và định hướng một số giải pháp thực hiện việc lắp đặt camera an ninh trên các trục đường chính của xã.

Sau một buổi làm việc, với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao của mỗi đại biểu về dự hội nghị, hội nghị đã thống nhất cao với nội dung Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023 và thể hiện sự quyết tâm thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số, nhằm thúc đẩy nền KT-XH trên địa bàn xã ngày một phát triển bền vững./.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC