Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CẤP GIÁY CHỨNG NHÂN ĐĂNG KÝ KINH DOANH” TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.

Ngày 14/07/2023 15:07:40

Thực hiện Công văn số 8261/UBND-KSTTHCNC ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Công văn số 44/VP-KSTTHC, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng UBND huyện Yên Định về việc hướng dẫn giải quyết đối với TTHC Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên cổng dịch vụ công.

Để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

UBND xã Định Tân thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là các hộ gia đình kinh doanh có ý định đăng ký thành lập hộ kinh doanh; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; hoặc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thực hiện việc nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện

- Tên thủ tục:
+ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (1.001612.000.00.00.H56);
+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H56);
+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H56);
+ Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (1.001570.000.00.00.H56);
            - Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

2. Trình tự thủ tục
- Tổ chức, công dân thực hiện trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-congtruc-tuyen.aspx?_dv=000-00-31-H56
- Hình thức nộp: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
- Phí, lệ phí: Miễn phí khi công dân thực hiện trực tuyến.
- Khi nhận kết quả: Tổ chức, công dân đem theo hồ sơ gốc để nộp, đối chiếu khi nhận trực tiếp và nhận kết quả tại nhà khi đăng ký trả kết quả qua đường bưu điện.

Hiện nay Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện để thực hiện việc thu và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tuy nhiên khi triển khai thực tế, sẽ phát sinh thêm chi phí cho công dân khi đăng ký làm thủ tục hành chính (phí dịch vụ).

Để đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, hướng đến người dân. UBND xã Định Tân đề nghị những công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID, khuyến khích người dân thực hiện trực tiếp bằng tài khoản VneID trên Cổng dịch vụ công tại Bộ phận một cửa của xã, tại các Nhà văn hóa thôn, hoặc tại gia đình (có máy tính kết nối mạng Internet).

Những thuận lợi khi công dân đăng ký, nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, cụ thể:
+ Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet;
+ Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch;
+ Chủ động các công việc khác của công dân;
+ Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến;
+ Bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Hoạt động đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần đẩy mạnh sự công khai, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính./.

Người t/h: Lê Thị Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “CẤP GIÁY CHỨNG NHÂN ĐĂNG KÝ KINH DOANH” TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.

Đăng lúc: 14/07/2023 15:07:40 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 8261/UBND-KSTTHCNC ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Công văn số 44/VP-KSTTHC, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng UBND huyện Yên Định về việc hướng dẫn giải quyết đối với TTHC Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên cổng dịch vụ công.

Để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

UBND xã Định Tân thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là các hộ gia đình kinh doanh có ý định đăng ký thành lập hộ kinh doanh; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; hoặc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thực hiện việc nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính áp dụng thực hiện

- Tên thủ tục:
+ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (1.001612.000.00.00.H56);
+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H56);
+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H56);
+ Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (1.001570.000.00.00.H56);
            - Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

2. Trình tự thủ tục
- Tổ chức, công dân thực hiện trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-congtruc-tuyen.aspx?_dv=000-00-31-H56
- Hình thức nộp: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
- Phí, lệ phí: Miễn phí khi công dân thực hiện trực tuyến.
- Khi nhận kết quả: Tổ chức, công dân đem theo hồ sơ gốc để nộp, đối chiếu khi nhận trực tiếp và nhận kết quả tại nhà khi đăng ký trả kết quả qua đường bưu điện.

Hiện nay Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện để thực hiện việc thu và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tuy nhiên khi triển khai thực tế, sẽ phát sinh thêm chi phí cho công dân khi đăng ký làm thủ tục hành chính (phí dịch vụ).

Để đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, hướng đến người dân. UBND xã Định Tân đề nghị những công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID, khuyến khích người dân thực hiện trực tiếp bằng tài khoản VneID trên Cổng dịch vụ công tại Bộ phận một cửa của xã, tại các Nhà văn hóa thôn, hoặc tại gia đình (có máy tính kết nối mạng Internet).

Những thuận lợi khi công dân đăng ký, nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, cụ thể:
+ Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet;
+ Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch;
+ Chủ động các công việc khác của công dân;
+ Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến;
+ Bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Hoạt động đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần đẩy mạnh sự công khai, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính./.

Người t/h: Lê Thị Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC