Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

Tháng 10 - Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 11/10/2023 07:42:50

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, và chủ đề Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Chuyển đổi số là nội dung cơ bản trong trụ cột kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc cách mạng 4.0. Hiện nay khái niệm chuyển đổi số đã trở nên phổ biến, lan toả trên toàn xã hội; trong đó, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước là những tổ chức tiên phong và xem chuyển đổi số là xu thế bắt buộc, tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và thực hiện thành công chiến lược xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội thông minh trong thời kỳ kỷ nguyên số.

Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày Chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa như sau:

- Ngày Chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước.

- Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, tinh thần xuyên suốt thì ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, Ngày Chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Ngày Chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

Ảnh CĐS 10.jpg

Chủ đ Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu giúp người dân, doanh nghiệp không phải kê khai, cung cấp thông tin nhiều lần; cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Nhà nước không phải nhập lại thông tin khi thao tác nghiệp vụ trên nhiều phần mềm; việc khai thác các dữ liệu dùng chung sẽ làm giảm việc đầu tư trùng lặp, gây lãng phí và cho phép cung cấp dữ liệu mở ra bên ngoài phục vụ khu vực đầu tư xây dựng, phát triển hệ sinh thái ứng dụng, dịch vụ mới cho xã hội...

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. BCĐ Chuyển đổi số xã Định Tân đề nghị các thành viên trong BCĐ Chuyển đổi số, các Tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể người dân và doanh nghiệp về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của CĐS đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và thanh toán các các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí… không dùng tiền mặt; nhằm từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của người dân về chuyển đổi số; thực hiện có hiệu quả Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm mang lại cuộc sống tiện ích, tốt đẹp hơn cho người dân, doanh nghiệp ./.

BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ ĐỊNH TÂN

 

Tháng 10 - Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Đăng lúc: 11/10/2023 07:42:50 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, và chủ đề Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Chuyển đổi số là nội dung cơ bản trong trụ cột kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc cách mạng 4.0. Hiện nay khái niệm chuyển đổi số đã trở nên phổ biến, lan toả trên toàn xã hội; trong đó, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước là những tổ chức tiên phong và xem chuyển đổi số là xu thế bắt buộc, tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và thực hiện thành công chiến lược xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội thông minh trong thời kỳ kỷ nguyên số.

Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày Chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa như sau:

- Ngày Chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước.

- Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, tinh thần xuyên suốt thì ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, Ngày Chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Ngày Chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

Ảnh CĐS 10.jpg

Chủ đ Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu giúp người dân, doanh nghiệp không phải kê khai, cung cấp thông tin nhiều lần; cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Nhà nước không phải nhập lại thông tin khi thao tác nghiệp vụ trên nhiều phần mềm; việc khai thác các dữ liệu dùng chung sẽ làm giảm việc đầu tư trùng lặp, gây lãng phí và cho phép cung cấp dữ liệu mở ra bên ngoài phục vụ khu vực đầu tư xây dựng, phát triển hệ sinh thái ứng dụng, dịch vụ mới cho xã hội...

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. BCĐ Chuyển đổi số xã Định Tân đề nghị các thành viên trong BCĐ Chuyển đổi số, các Tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể người dân và doanh nghiệp về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của CĐS đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và thanh toán các các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, học phí… không dùng tiền mặt; nhằm từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của người dân về chuyển đổi số; thực hiện có hiệu quả Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm mang lại cuộc sống tiện ích, tốt đẹp hơn cho người dân, doanh nghiệp ./.

BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ ĐỊNH TÂN

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC