Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023-2024

Ngày 14/09/2023 10:55:34

Căn cứ Phương án sản xuất vụ Đông năm 2023-2024 của UBND huyện Yên Định và Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã Định Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Căn cứ tình hình thực tế và kết quả sản xuất vụ Đông tại địa phương. UBND xã, HTX tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2023-2024 cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Tình hình thời tiết khí hậu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến hết năm 2023 còn khoảng từ 4- 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, có hướng di chuyển phức tạp, tháng 9 nắng nóng vẫn còn có thể sảy ra ở Bắc Trung Bộ.

Như vậy, theo dự báo nền nhiệt trung bình mùa Đông năm 2023-2024 có xu hướng cao hơn so với mùa Đông năm 2022-2023 khoảng từ 0,5-10C, xuất hiện các đợt rét kéo dài; mưa ít, tình trạng khô hạn có khả năng xuất hiện đầu vụ và cuối vụ.

2. Thuận lợi và khó khăn

* Thuận lợi:

- Sản xuất vụ Đông tiếp tục nhận được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; đặc biệt, vụ Đông 2023-2024 có mở rộng các mô hình cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như sản xuất cây bí F1, ngô F1, cây Ớt … làm tăng giá trị, hiệu quả trên ha canh tác cho người nông dân.

- Việc thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất đem lại hiệu quả, góp phần giải quyết được vấn đề về nhân công lao động, khâu làm đất và thời vụ sản xuất.

- Số lượng, chủng loại và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông được cơ cấu phong phú đảm bảo số lượng, chất lượng cũng như đầu vào, đầu ra cho sản phẩm, áp dụng các tiến bộ KHKT trong canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân.

- 02 HTX tham mưu cho UBND xã xây dựng phương án, đồng thời chủ động trong việc đấu mối ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm đối với một số cây trồng chính có giá trị kinh tế cao của xã như cây bí F1, ngô F1… cung cấp đầy đủ các dịch vụ về giống, vật tư nông nghiệp, quy trình kỹ thuật, ký hợp đồng nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho bà con yên tâm sản xuất.

* Khó khăn:

- Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan trái với quy luật sẽ ảnh hưởng tiêu cực và là thách thức lớn đối với công tác thu hoạch vụ Mùa và sản xuất cây trồng vụ Đông.

- Lực lượng lao động trẻ có xu hướng lựa chọn các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thu nhập cao và ổn định cho nên nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất vụ Đông không nhiều, làm ảnh hưởng đến việc mở rộng diện tích và bố trí cây trồng trong khung thời vụ tốt nhất.

- Có cơ chế khuyến khích nhưng chưa thu hút được doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, trong khi sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro do thời tiết và bị chi phối bởi cơ chế thị trường không ổn định.

- Việc thực hiện hợp đồng liên kết của nông dân chưa được đảm bảo, 02 HTX dịch vụ nông nghiệp chưa phát huy hết vai trò, các hoạt động kinh doanh chưa thực sự hiệu quả, chưa tạo được nhiều mô hình sản xuất tập trung.

- Tình hình thị trường thế giới diễn biến khó lường, giá cả các sản phẩm nông sản không ổn định, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và việc tham gia của doanh nghiệp để xuất khẩu sản phẩm nông sản nói chung, đặc biệt là sản phẩm Ớt gặp nhiều khó khăn, rủi ro rất cao nếu như sản xuất nhiều mà bên tiêu thụ (Trung Quốc) đóng cửa con đường tiểu ngạch.

- Tình hình sâu bệnh vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát gây hại trên cây trồng vụ đông (như sâu keo mùa thu, thối thân…) làm giảm năng suất và sản lượng nếu không phun phòng kịp thời.

II.  KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023 - 2024

1. Mục tiêu chung

- Cấp ủy Đảng, chính quyền; các thôn và mỗi hộ gia đình phải xác định vụ Đông là vụ SX chính trong năm, là nhiệm vụ chính trị của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế. Vì vậy, cần tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia sản xuất, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu diện tích được giao;

- Tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa Mùa với quan điểm “xanh nhà, hơn già đồng”, ứng dụng cơ giới hoá vào khâu thu hoạch vụ Mùa, làm đất vụ Đông với tinh thần chủ động, bảo đảm việc thu hoạch vụ Mùa và gieo trồng vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông theo hướng mở rộng diện tích, chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt, hợp lý, nâng cao giá trị sản xuất đối với các cây trồng chính như cây Ớt, Ngô F1, Bí F1 và các loại rau màu có giá trị khác như: cây cà, cây mướp đắng…

- Khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX và các hộ có điều kiện thuê, mượn đất của dân để sản xuất cây vụ Đông; tập trung vào các cây trồng có lợi thế, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, thị trường ổn định, khuyến cáo nông dân tận dụng thời vụ sớm.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

Tổng diện tích sản xuất vụ Đông 2023-2024 là: 130 ha. Cây trồng chính được đưa vào sản xuất chủ yếu là cây Ngô F1, Bí F1, Ngô thương phẩm và các cây rau màu có giá trị kinh tế cao khác.

Trong đó: 

+ Cây Ngô nếp, ngô tẻ F1(giống 152): 20 ha; Ngô thương phẩm: 10 ha

+ Cây Ớt xuất khẩu là: 18 ha

+ Cây Bí F1: 12ha

+ Ràu màu các loại: 70 ha

3. Cơ cấu các loại giống và quy hoạch

- Bố trí gieo trồng trên vùng đất Đông thuần thục, diện tích trang trại, gia trại, diện tích còn lại bố trí sản xuất trên quỹ đất mở rộng tại các thôn để đảm bảo chỉ tiêu diện tích được giao. Cụ thể:

* Đối với cây bí F1.

Thôn Yên Hoành: Cồn soài, mã vôi.

Khu vực Yên Định: Đồng Đinh, cồn mũ, đồng tây, đồng khát.

Thôn Kênh Thôn: Cây cáo, Ngõ ngoài, dọc giữa, đồng Dinh, cao cát.

Thôn Tân Long: Nhà lường, Thanh Lan cao, bãi cây, khu trang trại .

* Đối với cây ngô F1.

Thôn Yên Hoành: Cồn xoài, điếm bấn, đồng bái, bái trọt, cồn đu

Khu vực Yên Định: Đồng khát, khoai Lác, đồng tây, Cồn Mũ, đỗi quan, đồng phấng.

Thôn Kênh Thôn: Cồn đu, cây cáo, dọc giữa, đồng dinh, tờ chỉ, cồn me, đa xanh, hồ ấu.

Thôn Tân Long: Đồng bọ, đa xanh, đa lăng, nhà Trẻ.

- Để đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch UBND huyện giao. Ngoài quỹ diện tích đất Đông thuần thục, UBND xã gợi ý thêm các vùng sản xuất khác, khuyến khích các thôn mở rộng diện tích sản xuất, xem vụ Đông là vụ SX chính trong năm, tăng hệ số quay vòng của đất để nâng cao giá trị canh tác cho người nông dân, cụ thể:

Thôn Yên Hoành: Khả lan, đồng đinh, đồng tây; đồng cán cao.

Thôn Yên Định: Đồng nang, nhà lường, chằng cày

Thôn Kênh Thôn: Chùa dưới, gốc trá

Thôn Tân Long: Cồn vịt.

4. Về thời vụ

Bố trí thu hoạch vụ Mùa và làm đất gieo trồng cây vụ Đông nhanh, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo thời vụ. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc thuê, mượn đất nhằm hình thành những vùng sản xuất tập trung, ứng dụng cơ giới hóa, các tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản phẩm vụ Đông.

Cần tập trung chỉ đạo giải phóng đất lúa Mùa sớm đến đâu gieo trồng Ngô F1, Cây Bí F1, và Ớt ngay đến đó để đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với diện tích Ớt vụ trước chưa được luân canh với cây trồng khác, cần hướng dẫn cho nhân dân xử lý trước khi trồng lại bằng các biện pháp như: Tiêu hủy tàn dư thực vật; cày, bừa kỹ; làm cỏ, xử lý vôi; ngâm nước hoặc dùng các chế phẩm sinh học…..

* Thời vụ, kỹ thuật gieo trồng và cơ cấu một số cây chủ lực:Ưu tiên sử dụng các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, cho năng suất cao, chất lượng tốt, cụ thể:

+ Đối với cây Ngô lai F1, cây Bí F1:UBND xã giao cho HTX DVNN đấu mối ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với công ty và có trách nhiệm phối hợp với các thôn mở hội nghị họp thôn, mời những hộ có DT nằm trong vùng quy hoạch để thống nhất về kế hoạch sản xuất, thời vụ gieo trồng và quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất cho đến khi thu hoạch do công ty và HTX chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, bố trí sản xuất trong khung thời vụ tốt nhất.

Ảnh cây ngô.jpg

+ Đối với cây Ớt:

Cần áp dụng kỹ thuật làm bầu hoặc ươm cây con và chăm sóc cây con bằng các giống: 2 mũi tên đỏ, ớt Demon, Tiela, ớt lai số 7, ớt lai 20,... Thời vụ gieo giống trồng trên diện tích đất màu và đất một vụ lúa bố trí từ 20/8 đến 15/9.

Cần phải lựa chọn giống có chất lượng tốt ở những nơi tin cậy, uy tín; tránh trường hợp sử dụng giống kém chất lượng đưa vào sản xuất.

+ Lượng phân bón và kỹ thuật chăm sóc áp dụng theo quy trình kỹ thuật.

+ Tập trung mở rộng diện tích các loại cây rau màu có hiệu quả kinh tế cao như: cây cà, Mướp đắng, dưa chuột, mướp hương, này này, rau cải các loại... thời vụ hoàn thành trước ngày 15/10.

Ảnh cây ớt.jpg

5. Cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất

Sản xuất vụ Đông 2023-2024, UBND huyện Yên Định có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ nông dân trồng ngô trên đất 2 lúa: 1.000.000 đ/ha.

6. Giá cả, năng suất dự kiến và giá thu mua

- Đối với cây Bí: Thời gian sinh trưởng dự kiến 90 ngày, năng suất bình quân ước đạt 10kg/sào, giá thu mua 660.000 đồng/kg, giá trị ước đạt 6.600.000 đồng/sào; công ty thưởng 70.000 đồng/kg nếu chất lượng hạt thu về có độ thuần trên 99%, độ nảy mầm trên 95%;

- Cây Ngô F1(152): Thời gian sinh trưởng dự kiến 110-120 ngày, năng suất đạt từ 350kg/sào, giá thu mua 12.000 đồng/kg, giá trị ước đạt 4.200.000 đồng/sào; công ty hỗ trợ 100% về giống bố mẹ cho các hộ sản xuất;

- Cây Ngô nếp F1(G828): Thời gian sinh trưởng dự kiến 90-95 ngày, năng suất đạt từ 220kg/sào, giá thu mua 16.000 đồng/kg, giá trị ước đạt 3.520.000 đồng/sào; công ty hỗ trợ 100% về giống bố mẹ cho các hộ sản xuất;

7. Giải pháp thực hiện

- Các đồng chí cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn, cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đi đầu gương mẫu trong phong trào sản xuất vụ Đông, tuyên truyền vận động gia đình và các hộ dân có DT trong vùng quy hoạch tham gia sản xuất khép kín diện tích.

- Từng tiểu ban chỉ đạo, chi ủy thôn và các tổ chức đoàn thể triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình và nhân dân trong thôn tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Ban chỉ đạo và các tiểu ban tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch chỉ tiêu về diện tích, cơ cấu giống, thời vụ. Đơn vị, cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm trước tập thể và trước Ban chỉ đạo.

- Ban tuyên truyền phân công từng thành viên trong ban làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, tuyên truyền về kỹ thuật sản xuất vụ Đông; đồng thời cập nhật số liệu hàng ngày để biểu dương các đơn vị , cá nhân gương mẫu làm tốt công tác sản xuất vụ Đông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với UBND xã

- Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban chỉ đạo, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ phụ trách tại các thôn; thực hiện kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, tổng hợp số liệu báo cáo về UBND để có giải pháp chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Thành lập các tiểu ban chỉ đạo ở cơ sở do đồng chí Bí thư chi bộ làm Trưởng tiểu ban, đồng chí Phó bí thư trưởng thôn và cán bộ chỉ đạo làm phó ban, đồng chí chi ủy viên và các thành viên trong Ban công tác mặt trận thôn là ban viên. Tổ chức họp thôn, triển khai phương án vụ Đông đến các hộ nông dân trước ngày 31/08/2023.

- Rà soát, tập trung chỉ đạo nạo vét các tuyến mương thiết yếu phục vụ cho sản xuất vụ Đông;

- Tổ chức kiểm tra đồng ruộng, đánh giá khả năng thu hoạch của từng trà lúa ở vụ Mùa, quy hoạch vùng sản xuất và bố trí các giống cây phù hợp.

- Thành lập tiểu ban tuyên truyền để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng ủy, chính quyền, cơ chế hỗ trợ của nhà nước về sản xuất vụ Đông, khuyến khích nhân dân tham gia sản xuất.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất để tiết kiệm nhân công, giải phóng đất nhanh và đảm bảo thời vụ, khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất cây trồng vụ Đông.  

2. HTX dịch vụ nông nghiệp

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho sản xuất như: ký hợp đồng, nước, giống, vật tư,...và chủ động ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

- Chỉ đạo đội thủy nông nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các tuyến mương đầu mối, mương tiêu để phục vụ cho công tác tiêu úng trong mùa mưa bão. Phục vụ tốt công tác tưới tiêu, công tác bảo vệ hoa màu, bảo vệ tài sản ngoài đồng như cầu cống, đường, mương, không để nhân dân cuốc phá đường, mương làm đường vận chuyển, nếu để mất mát, hư hỏng tài sản thì phải bồi thường và sửa chữa.

3. Các tổ chức đoàn thể

Xác định vụ Đông là vụ SX chính trong năm, là nhiệm vụ chính trị của địa phương; từng đoàn thể phải có kế hoạch tổ chức hội nghị sớm để triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông đến các chi hội, phát động sâu rộng phong trào sản xuất vụ Đông đến từng chi hội và đến từng đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.                 

4. Tiểu ban chỉ đạo tại cơ sở

Tiểu ban ở các cơ sở phải phải xác định chỉ tiêu diện tích sản xuất vụ Đông là nhiệm vụ chính trị của chi ủy, cơ sở thôn, các tiểu ban cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao nhất, bám sát chỉ đạo trực tiếp đến từng hộ, tổ chức họp nhân dân để triển khai kế hoạch, diện tích, diện tích và cơ cấu các loại giống, khung thời vụ để nhân dân đăng ký giống.

- Tiểu ban họp phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong ban, rà soát đôn đốc đến từng hộ gia đình trong vùng quy hoạch tham gia sản xuất vụ Đông. Tuyên truyền cho nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Mùa, thu hoạch xong tiến hành sản xuất vụ Đông để đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.

Tổ chức nạo vét mương tưới tiêu thuộc quản lý của thôn hoặc giao cho các hộ có diện tích đất đông chủ động làm.

5. Hộ gia đình

- Sản xuất vụ Đông, tăng hệ số quay vòng của đất có ý nghĩa quan trọng, vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, đây là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước vì vậy các hộ cần phải tự giác, tích cực, chủ động tham gia sản xuất vụ Đông.

- Đối với các hộ trong vùng quy hoạch nhưng không có điều kiện, nhu cầu sản xuất thì có thể cho các hộ có nhu cầu mượn đất để sản xuất đảm bảo khép kín diện tích.

Kết thúc sản xuất vụ Đông theo kế hoạch trước ngày 15/10/2023. Sau ngày 15/10/2023, từng tiểu ban có kế hoạch tổ chức nghiệm thu cụ thể bằng văn bản và báo cáo kết quả nghiệm thu về Ban chỉ đạo trước ngày 18/10/2023. Ban chỉ đạo báo cáo kết quả chỉ đạo sản xuất vụ Đông về thường trực Đảng ủy, TTHĐND xã và UBND huyện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Ngọc Thuý

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023-2024

Đăng lúc: 14/09/2023 10:55:34 (GMT+7)

Căn cứ Phương án sản xuất vụ Đông năm 2023-2024 của UBND huyện Yên Định và Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã Định Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Căn cứ tình hình thực tế và kết quả sản xuất vụ Đông tại địa phương. UBND xã, HTX tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2023-2024 cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Tình hình thời tiết khí hậu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến hết năm 2023 còn khoảng từ 4- 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, có hướng di chuyển phức tạp, tháng 9 nắng nóng vẫn còn có thể sảy ra ở Bắc Trung Bộ.

Như vậy, theo dự báo nền nhiệt trung bình mùa Đông năm 2023-2024 có xu hướng cao hơn so với mùa Đông năm 2022-2023 khoảng từ 0,5-10C, xuất hiện các đợt rét kéo dài; mưa ít, tình trạng khô hạn có khả năng xuất hiện đầu vụ và cuối vụ.

2. Thuận lợi và khó khăn

* Thuận lợi:

- Sản xuất vụ Đông tiếp tục nhận được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; đặc biệt, vụ Đông 2023-2024 có mở rộng các mô hình cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như sản xuất cây bí F1, ngô F1, cây Ớt … làm tăng giá trị, hiệu quả trên ha canh tác cho người nông dân.

- Việc thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất đem lại hiệu quả, góp phần giải quyết được vấn đề về nhân công lao động, khâu làm đất và thời vụ sản xuất.

- Số lượng, chủng loại và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông được cơ cấu phong phú đảm bảo số lượng, chất lượng cũng như đầu vào, đầu ra cho sản phẩm, áp dụng các tiến bộ KHKT trong canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân.

- 02 HTX tham mưu cho UBND xã xây dựng phương án, đồng thời chủ động trong việc đấu mối ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm đối với một số cây trồng chính có giá trị kinh tế cao của xã như cây bí F1, ngô F1… cung cấp đầy đủ các dịch vụ về giống, vật tư nông nghiệp, quy trình kỹ thuật, ký hợp đồng nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho bà con yên tâm sản xuất.

* Khó khăn:

- Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan trái với quy luật sẽ ảnh hưởng tiêu cực và là thách thức lớn đối với công tác thu hoạch vụ Mùa và sản xuất cây trồng vụ Đông.

- Lực lượng lao động trẻ có xu hướng lựa chọn các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thu nhập cao và ổn định cho nên nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất vụ Đông không nhiều, làm ảnh hưởng đến việc mở rộng diện tích và bố trí cây trồng trong khung thời vụ tốt nhất.

- Có cơ chế khuyến khích nhưng chưa thu hút được doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, trong khi sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro do thời tiết và bị chi phối bởi cơ chế thị trường không ổn định.

- Việc thực hiện hợp đồng liên kết của nông dân chưa được đảm bảo, 02 HTX dịch vụ nông nghiệp chưa phát huy hết vai trò, các hoạt động kinh doanh chưa thực sự hiệu quả, chưa tạo được nhiều mô hình sản xuất tập trung.

- Tình hình thị trường thế giới diễn biến khó lường, giá cả các sản phẩm nông sản không ổn định, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và việc tham gia của doanh nghiệp để xuất khẩu sản phẩm nông sản nói chung, đặc biệt là sản phẩm Ớt gặp nhiều khó khăn, rủi ro rất cao nếu như sản xuất nhiều mà bên tiêu thụ (Trung Quốc) đóng cửa con đường tiểu ngạch.

- Tình hình sâu bệnh vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát gây hại trên cây trồng vụ đông (như sâu keo mùa thu, thối thân…) làm giảm năng suất và sản lượng nếu không phun phòng kịp thời.

II.  KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2023 - 2024

1. Mục tiêu chung

- Cấp ủy Đảng, chính quyền; các thôn và mỗi hộ gia đình phải xác định vụ Đông là vụ SX chính trong năm, là nhiệm vụ chính trị của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế. Vì vậy, cần tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia sản xuất, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu diện tích được giao;

- Tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa Mùa với quan điểm “xanh nhà, hơn già đồng”, ứng dụng cơ giới hoá vào khâu thu hoạch vụ Mùa, làm đất vụ Đông với tinh thần chủ động, bảo đảm việc thu hoạch vụ Mùa và gieo trồng vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông theo hướng mở rộng diện tích, chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt, hợp lý, nâng cao giá trị sản xuất đối với các cây trồng chính như cây Ớt, Ngô F1, Bí F1 và các loại rau màu có giá trị khác như: cây cà, cây mướp đắng…

- Khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX và các hộ có điều kiện thuê, mượn đất của dân để sản xuất cây vụ Đông; tập trung vào các cây trồng có lợi thế, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, thị trường ổn định, khuyến cáo nông dân tận dụng thời vụ sớm.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

Tổng diện tích sản xuất vụ Đông 2023-2024 là: 130 ha. Cây trồng chính được đưa vào sản xuất chủ yếu là cây Ngô F1, Bí F1, Ngô thương phẩm và các cây rau màu có giá trị kinh tế cao khác.

Trong đó: 

+ Cây Ngô nếp, ngô tẻ F1(giống 152): 20 ha; Ngô thương phẩm: 10 ha

+ Cây Ớt xuất khẩu là: 18 ha

+ Cây Bí F1: 12ha

+ Ràu màu các loại: 70 ha

3. Cơ cấu các loại giống và quy hoạch

- Bố trí gieo trồng trên vùng đất Đông thuần thục, diện tích trang trại, gia trại, diện tích còn lại bố trí sản xuất trên quỹ đất mở rộng tại các thôn để đảm bảo chỉ tiêu diện tích được giao. Cụ thể:

* Đối với cây bí F1.

Thôn Yên Hoành: Cồn soài, mã vôi.

Khu vực Yên Định: Đồng Đinh, cồn mũ, đồng tây, đồng khát.

Thôn Kênh Thôn: Cây cáo, Ngõ ngoài, dọc giữa, đồng Dinh, cao cát.

Thôn Tân Long: Nhà lường, Thanh Lan cao, bãi cây, khu trang trại .

* Đối với cây ngô F1.

Thôn Yên Hoành: Cồn xoài, điếm bấn, đồng bái, bái trọt, cồn đu

Khu vực Yên Định: Đồng khát, khoai Lác, đồng tây, Cồn Mũ, đỗi quan, đồng phấng.

Thôn Kênh Thôn: Cồn đu, cây cáo, dọc giữa, đồng dinh, tờ chỉ, cồn me, đa xanh, hồ ấu.

Thôn Tân Long: Đồng bọ, đa xanh, đa lăng, nhà Trẻ.

- Để đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch UBND huyện giao. Ngoài quỹ diện tích đất Đông thuần thục, UBND xã gợi ý thêm các vùng sản xuất khác, khuyến khích các thôn mở rộng diện tích sản xuất, xem vụ Đông là vụ SX chính trong năm, tăng hệ số quay vòng của đất để nâng cao giá trị canh tác cho người nông dân, cụ thể:

Thôn Yên Hoành: Khả lan, đồng đinh, đồng tây; đồng cán cao.

Thôn Yên Định: Đồng nang, nhà lường, chằng cày

Thôn Kênh Thôn: Chùa dưới, gốc trá

Thôn Tân Long: Cồn vịt.

4. Về thời vụ

Bố trí thu hoạch vụ Mùa và làm đất gieo trồng cây vụ Đông nhanh, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo thời vụ. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc thuê, mượn đất nhằm hình thành những vùng sản xuất tập trung, ứng dụng cơ giới hóa, các tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản phẩm vụ Đông.

Cần tập trung chỉ đạo giải phóng đất lúa Mùa sớm đến đâu gieo trồng Ngô F1, Cây Bí F1, và Ớt ngay đến đó để đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với diện tích Ớt vụ trước chưa được luân canh với cây trồng khác, cần hướng dẫn cho nhân dân xử lý trước khi trồng lại bằng các biện pháp như: Tiêu hủy tàn dư thực vật; cày, bừa kỹ; làm cỏ, xử lý vôi; ngâm nước hoặc dùng các chế phẩm sinh học…..

* Thời vụ, kỹ thuật gieo trồng và cơ cấu một số cây chủ lực:Ưu tiên sử dụng các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, cho năng suất cao, chất lượng tốt, cụ thể:

+ Đối với cây Ngô lai F1, cây Bí F1:UBND xã giao cho HTX DVNN đấu mối ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với công ty và có trách nhiệm phối hợp với các thôn mở hội nghị họp thôn, mời những hộ có DT nằm trong vùng quy hoạch để thống nhất về kế hoạch sản xuất, thời vụ gieo trồng và quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất cho đến khi thu hoạch do công ty và HTX chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, bố trí sản xuất trong khung thời vụ tốt nhất.

Ảnh cây ngô.jpg

+ Đối với cây Ớt:

Cần áp dụng kỹ thuật làm bầu hoặc ươm cây con và chăm sóc cây con bằng các giống: 2 mũi tên đỏ, ớt Demon, Tiela, ớt lai số 7, ớt lai 20,... Thời vụ gieo giống trồng trên diện tích đất màu và đất một vụ lúa bố trí từ 20/8 đến 15/9.

Cần phải lựa chọn giống có chất lượng tốt ở những nơi tin cậy, uy tín; tránh trường hợp sử dụng giống kém chất lượng đưa vào sản xuất.

+ Lượng phân bón và kỹ thuật chăm sóc áp dụng theo quy trình kỹ thuật.

+ Tập trung mở rộng diện tích các loại cây rau màu có hiệu quả kinh tế cao như: cây cà, Mướp đắng, dưa chuột, mướp hương, này này, rau cải các loại... thời vụ hoàn thành trước ngày 15/10.

Ảnh cây ớt.jpg

5. Cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất

Sản xuất vụ Đông 2023-2024, UBND huyện Yên Định có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ nông dân trồng ngô trên đất 2 lúa: 1.000.000 đ/ha.

6. Giá cả, năng suất dự kiến và giá thu mua

- Đối với cây Bí: Thời gian sinh trưởng dự kiến 90 ngày, năng suất bình quân ước đạt 10kg/sào, giá thu mua 660.000 đồng/kg, giá trị ước đạt 6.600.000 đồng/sào; công ty thưởng 70.000 đồng/kg nếu chất lượng hạt thu về có độ thuần trên 99%, độ nảy mầm trên 95%;

- Cây Ngô F1(152): Thời gian sinh trưởng dự kiến 110-120 ngày, năng suất đạt từ 350kg/sào, giá thu mua 12.000 đồng/kg, giá trị ước đạt 4.200.000 đồng/sào; công ty hỗ trợ 100% về giống bố mẹ cho các hộ sản xuất;

- Cây Ngô nếp F1(G828): Thời gian sinh trưởng dự kiến 90-95 ngày, năng suất đạt từ 220kg/sào, giá thu mua 16.000 đồng/kg, giá trị ước đạt 3.520.000 đồng/sào; công ty hỗ trợ 100% về giống bố mẹ cho các hộ sản xuất;

7. Giải pháp thực hiện

- Các đồng chí cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn, cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đi đầu gương mẫu trong phong trào sản xuất vụ Đông, tuyên truyền vận động gia đình và các hộ dân có DT trong vùng quy hoạch tham gia sản xuất khép kín diện tích.

- Từng tiểu ban chỉ đạo, chi ủy thôn và các tổ chức đoàn thể triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình và nhân dân trong thôn tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Ban chỉ đạo và các tiểu ban tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch chỉ tiêu về diện tích, cơ cấu giống, thời vụ. Đơn vị, cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm trước tập thể và trước Ban chỉ đạo.

- Ban tuyên truyền phân công từng thành viên trong ban làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, tuyên truyền về kỹ thuật sản xuất vụ Đông; đồng thời cập nhật số liệu hàng ngày để biểu dương các đơn vị , cá nhân gương mẫu làm tốt công tác sản xuất vụ Đông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với UBND xã

- Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban chỉ đạo, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ phụ trách tại các thôn; thực hiện kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, tổng hợp số liệu báo cáo về UBND để có giải pháp chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Thành lập các tiểu ban chỉ đạo ở cơ sở do đồng chí Bí thư chi bộ làm Trưởng tiểu ban, đồng chí Phó bí thư trưởng thôn và cán bộ chỉ đạo làm phó ban, đồng chí chi ủy viên và các thành viên trong Ban công tác mặt trận thôn là ban viên. Tổ chức họp thôn, triển khai phương án vụ Đông đến các hộ nông dân trước ngày 31/08/2023.

- Rà soát, tập trung chỉ đạo nạo vét các tuyến mương thiết yếu phục vụ cho sản xuất vụ Đông;

- Tổ chức kiểm tra đồng ruộng, đánh giá khả năng thu hoạch của từng trà lúa ở vụ Mùa, quy hoạch vùng sản xuất và bố trí các giống cây phù hợp.

- Thành lập tiểu ban tuyên truyền để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng ủy, chính quyền, cơ chế hỗ trợ của nhà nước về sản xuất vụ Đông, khuyến khích nhân dân tham gia sản xuất.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất để tiết kiệm nhân công, giải phóng đất nhanh và đảm bảo thời vụ, khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất cây trồng vụ Đông.  

2. HTX dịch vụ nông nghiệp

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho sản xuất như: ký hợp đồng, nước, giống, vật tư,...và chủ động ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

- Chỉ đạo đội thủy nông nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các tuyến mương đầu mối, mương tiêu để phục vụ cho công tác tiêu úng trong mùa mưa bão. Phục vụ tốt công tác tưới tiêu, công tác bảo vệ hoa màu, bảo vệ tài sản ngoài đồng như cầu cống, đường, mương, không để nhân dân cuốc phá đường, mương làm đường vận chuyển, nếu để mất mát, hư hỏng tài sản thì phải bồi thường và sửa chữa.

3. Các tổ chức đoàn thể

Xác định vụ Đông là vụ SX chính trong năm, là nhiệm vụ chính trị của địa phương; từng đoàn thể phải có kế hoạch tổ chức hội nghị sớm để triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông đến các chi hội, phát động sâu rộng phong trào sản xuất vụ Đông đến từng chi hội và đến từng đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.                 

4. Tiểu ban chỉ đạo tại cơ sở

Tiểu ban ở các cơ sở phải phải xác định chỉ tiêu diện tích sản xuất vụ Đông là nhiệm vụ chính trị của chi ủy, cơ sở thôn, các tiểu ban cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao nhất, bám sát chỉ đạo trực tiếp đến từng hộ, tổ chức họp nhân dân để triển khai kế hoạch, diện tích, diện tích và cơ cấu các loại giống, khung thời vụ để nhân dân đăng ký giống.

- Tiểu ban họp phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong ban, rà soát đôn đốc đến từng hộ gia đình trong vùng quy hoạch tham gia sản xuất vụ Đông. Tuyên truyền cho nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Mùa, thu hoạch xong tiến hành sản xuất vụ Đông để đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.

Tổ chức nạo vét mương tưới tiêu thuộc quản lý của thôn hoặc giao cho các hộ có diện tích đất đông chủ động làm.

5. Hộ gia đình

- Sản xuất vụ Đông, tăng hệ số quay vòng của đất có ý nghĩa quan trọng, vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, đây là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước vì vậy các hộ cần phải tự giác, tích cực, chủ động tham gia sản xuất vụ Đông.

- Đối với các hộ trong vùng quy hoạch nhưng không có điều kiện, nhu cầu sản xuất thì có thể cho các hộ có nhu cầu mượn đất để sản xuất đảm bảo khép kín diện tích.

Kết thúc sản xuất vụ Đông theo kế hoạch trước ngày 15/10/2023. Sau ngày 15/10/2023, từng tiểu ban có kế hoạch tổ chức nghiệm thu cụ thể bằng văn bản và báo cáo kết quả nghiệm thu về Ban chỉ đạo trước ngày 18/10/2023. Ban chỉ đạo báo cáo kết quả chỉ đạo sản xuất vụ Đông về thường trực Đảng ủy, TTHĐND xã và UBND huyện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Ngọc Thuý

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC