Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

Hướng dẫn giải quyết đối với TTHC cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên cổng dịch vụ công.

Ngày 14/07/2023 00:00:00

Thực hiện công văn số 8261/UBND -KSTTHCNC ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và công văn 44/VP- KSTTHC ngày 13/7/2023 của văn phòng UBND huyện Yên Định về việc hướng dẫn giải quyết đối với TTHC cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên cổng dịch vụ công.

 Để đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, hướng đến người dân. UBND xã Định Tân thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh như sau:

Đối với Công dân đã khai báo hoàn thành mã định danh điện tử mức 2  VneID, khuyến khích người dân thực hiện trực tiếp bằng tài khoản VneID  trên cổng dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc Nhà văn hóa thôn, tại nhà (nếu có máy tính kết nối Interner)

Thủ tục hành chính để nhân dân  áp dụng thực hiện cụ thể:

1.  Tên thủ tục:

+ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh(1.001612.000.00.00.H56);

+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H56);

+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H56);

+ Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh(1.001570.000.00.00.H56);

- Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

2. Trình tự thủ tục

- Tổ chức, công dân thực hiện trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong[1]truc-tuyen.aspx?_dv=000-00-31-H56

 - Hình thức nộp: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Phí, lệ phí: Miễn phí khi công dân thực hiện trực tuyến.

Hiện nay Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện để thực hiện việc thu và trả kết quả qua dịch vụ BCCI.

 - Khi nhận kết quả: Đem theo hồ sơ gốc để nộp, đối chiếu khi nhận trực tiếp và nhận kết quả tại nhà khi đăng ký trả kết quả qua đường bưu điện.

Trên đây là những nội dung mới  với công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực  xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ công. UBND xã Định Tân thông báo để nhân dân biết và thực hiện./.

 

Hướng dẫn giải quyết đối với TTHC cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên cổng dịch vụ công.

Đăng lúc: 14/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 8261/UBND -KSTTHCNC ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và công văn 44/VP- KSTTHC ngày 13/7/2023 của văn phòng UBND huyện Yên Định về việc hướng dẫn giải quyết đối với TTHC cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên cổng dịch vụ công.

 Để đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, hướng đến người dân. UBND xã Định Tân thông báo và hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh như sau:

Đối với Công dân đã khai báo hoàn thành mã định danh điện tử mức 2  VneID, khuyến khích người dân thực hiện trực tiếp bằng tài khoản VneID  trên cổng dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc Nhà văn hóa thôn, tại nhà (nếu có máy tính kết nối Interner)

Thủ tục hành chính để nhân dân  áp dụng thực hiện cụ thể:

1.  Tên thủ tục:

+ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh(1.001612.000.00.00.H56);

+ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H56);

+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H56);

+ Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh(1.001570.000.00.00.H56);

- Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

2. Trình tự thủ tục

- Tổ chức, công dân thực hiện trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong[1]truc-tuyen.aspx?_dv=000-00-31-H56

 - Hình thức nộp: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Phí, lệ phí: Miễn phí khi công dân thực hiện trực tuyến.

Hiện nay Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện để thực hiện việc thu và trả kết quả qua dịch vụ BCCI.

 - Khi nhận kết quả: Đem theo hồ sơ gốc để nộp, đối chiếu khi nhận trực tiếp và nhận kết quả tại nhà khi đăng ký trả kết quả qua đường bưu điện.

Trên đây là những nội dung mới  với công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực  xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ công. UBND xã Định Tân thông báo để nhân dân biết và thực hiện./.

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC