Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

UBND xã Định Tân triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Ngày 07/08/2023 00:00:00

“ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “ Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn xã Định Tân.

Thực hiện Đề án “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2023” của chính phủ. Kế hoạch triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em  dưới 6 tuổi” và “ Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn huyện Yên Định.

Mục đích của việc triển khai thống nhất đồng bộ 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông đảm bảo được phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan ( trung tâm hành chính công tỉnh, Công an, Tư pháp, y tế, Bảo hiểm xã hội, Lao động, Thương binh xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã). Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Để thực hiện tốt 2 nhóm thủ tịch hành chính liên thông nêu trên. UBND xã Định Tân Yêu cầu đối với thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số, các đồng chí trong tổ công nghệ số, bộ phân 1 của UBND xã tiếp tục tuyên truyền vận động, nhân dân mở tài khoản dịch vụ công, tuyên truyền cho nhân dân biết được tiện ích của 2 nhóm dịch vụ công liên thông hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến tại mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên Cồng dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

Đề nghị nhân dân trên địa bàn toàn xã tích cực tham gia nộp hồ sơ trực tuyến tại mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ:  https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh ( địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn)  hoặc đến bộ phận 1 của UBND xã Định Tân để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục trực tuyến đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Trên đây là nội dung triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em  dưới 6 tuổi” và “ Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn xã Định Tân. Đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn xã tích cực vào cuộc và hưởng ứn, thực hiện  để đạt kết quả cao nhất./.

UBND xã Định Tân triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Đăng lúc: 07/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

“ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “ Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn xã Định Tân.

Thực hiện Đề án “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2023” của chính phủ. Kế hoạch triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em  dưới 6 tuổi” và “ Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn huyện Yên Định.

Mục đích của việc triển khai thống nhất đồng bộ 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông đảm bảo được phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan ( trung tâm hành chính công tỉnh, Công an, Tư pháp, y tế, Bảo hiểm xã hội, Lao động, Thương binh xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã). Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Để thực hiện tốt 2 nhóm thủ tịch hành chính liên thông nêu trên. UBND xã Định Tân Yêu cầu đối với thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số, các đồng chí trong tổ công nghệ số, bộ phân 1 của UBND xã tiếp tục tuyên truyền vận động, nhân dân mở tài khoản dịch vụ công, tuyên truyền cho nhân dân biết được tiện ích của 2 nhóm dịch vụ công liên thông hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến tại mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên Cồng dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

Đề nghị nhân dân trên địa bàn toàn xã tích cực tham gia nộp hồ sơ trực tuyến tại mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ:  https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh ( địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn)  hoặc đến bộ phận 1 của UBND xã Định Tân để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục trực tuyến đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Trên đây là nội dung triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông “ Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em  dưới 6 tuổi” và “ Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn xã Định Tân. Đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn xã tích cực vào cuộc và hưởng ứn, thực hiện  để đạt kết quả cao nhất./.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC