Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

KỲ HỌP THỨ VIII - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH TÂN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 29/12/2023 16:20:10

Sáng ngày hôm nay 29 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ VIII.

 Ảnh chào cờ HĐND.jpg
Về dự kỳ họp thứ VIII- HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 21/22 đại biểu chính thức và 30 đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể; các làng văn hoá, các khu dân cư được mời về dự.
Ảnh khai mạc kỳ họp thứ 8.jpg
Ông Vũ Xuân Thành: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã
phát biểu khai mạc kỳ họp
Kỳ họp thứ VIII-HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung sau:

I. UBND xã thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình tại kỳ họp, gồm:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

2. Báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân.

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023;

4. Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc đề nghị phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH năm 2023; Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024.

5. Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 xã Định Tân.

6. Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023.

II. Ban KT-XH Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thông qua các báo cáo, tờ trình gồm:

1. Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

2. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2024.

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 xã Định Tân.

4. Thường trực HĐND xã thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024; Tờ trình số 31/TTr-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 về dự kiến chương trình giám sát năm 2024.

III. Thường trực UBMTTQ xã thông báo kết quả tham gia xây dựng Chính quyền tổng hợp báo cáo những kiến nghị, đề xuất của cử tri với đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ VIII - HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Kỳ họp thảo luận

V. Ông Nguyễn Ngọc Thuý: PBT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị đề xuất của đại biểu và cử tri tại kỳ họp.

Sau 1 buổi sáng làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH năm 2023, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tại kỳ họp; đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024.

Tại kỳ họp thứ VIII, HĐND xã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết quan trọng, gồm:

1. Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024.

4. Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024;

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 xã Định Tân.

Kỳ họp thứ VIII- HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình của kỳ họp và bế mạc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày./.

 

 
 

KỲ HỌP THỨ VIII - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH TÂN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc: 29/12/2023 16:20:10 (GMT+7)

Sáng ngày hôm nay 29 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ VIII.

 Ảnh chào cờ HĐND.jpg
Về dự kỳ họp thứ VIII- HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 21/22 đại biểu chính thức và 30 đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể; các làng văn hoá, các khu dân cư được mời về dự.
Ảnh khai mạc kỳ họp thứ 8.jpg
Ông Vũ Xuân Thành: Phó Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã
phát biểu khai mạc kỳ họp
Kỳ họp thứ VIII-HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung sau:

I. UBND xã thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình tại kỳ họp, gồm:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

2. Báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân.

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023;

4. Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc đề nghị phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH năm 2023; Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024.

5. Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 xã Định Tân.

6. Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023.

II. Ban KT-XH Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thông qua các báo cáo, tờ trình gồm:

1. Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

2. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2024.

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 xã Định Tân.

4. Thường trực HĐND xã thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024; Tờ trình số 31/TTr-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 về dự kiến chương trình giám sát năm 2024.

III. Thường trực UBMTTQ xã thông báo kết quả tham gia xây dựng Chính quyền tổng hợp báo cáo những kiến nghị, đề xuất của cử tri với đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ VIII - HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Kỳ họp thảo luận

V. Ông Nguyễn Ngọc Thuý: PBT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị đề xuất của đại biểu và cử tri tại kỳ họp.

Sau 1 buổi sáng làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH năm 2023, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tại kỳ họp; đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024.

Tại kỳ họp thứ VIII, HĐND xã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết quan trọng, gồm:

1. Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024.

4. Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024;

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 xã Định Tân.

Kỳ họp thứ VIII- HĐND xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình của kỳ họp và bế mạc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày./.

 

 
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC